Annons

Gårds auktion med Anders Danielssons Möbler-Auktioner, vid gården Lemås, Skålviken Hagfors

Lösöresauktion i Kvarnviken Ärtemark, Bengtsfors

Stor söndagsauktion i Fengersfors!

Mottagning till kvalitetsauktionen på Karlstad-Hammarö Auktionsverk

Köper hela/delar av hem, dödsbon