Hoppa till huvudinnehållet

L i Sunne står bakom assistansförslaget

Publicerad:
”Liberalerna i Sunne står bakom förslaget om att Sunne kommun ska skapa förutsättningar för privata assistansbolag att utföra kommunens personliga assistans”, skriver Barbro Dolling och Marianne Åhman, båda (L).
”Liberalerna i Sunne står bakom förslaget om att Sunne kommun ska skapa förutsättningar för privata assistansbolag att utföra kommunens personliga assistans”, skriver Barbro Dolling och Marianne Åhman, båda (L). Foto: Fredrik Finnebråth

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Liberalerna i Sunne står bakom förslaget om att Sunne kommun ska skapa förutsättningar för privata assistansbolag att utföra kommunens personliga assistans. Vi läser i media om hur detta förslag har, som vi tycker, misstolkats och att rena felaktigheter har presenterats och vi stödjer därför kommunalrådet Henrik Frykbergers avgörande att lyfta ut ärendet från beslut på senaste kommunstyrelsen.

Vår mening är verkligen inte att försämra för de assistansberättigade och då den information som gått ut inte har klargjort vad det innebär att använda ett privat assistansbolag som assistansanordnare är det bra att ytterligare tid ges innan beslut tas.

Personlig assistans kan idag beviljas av kommunen, i fall där det som kallas grundläggande behov (exempelvis hjälp med att äta, personlig hygien) understiger 20 timmar/vecka och av Försäkringskassan i fall där de grundläggande behoven överstiger 20 timmar/vecka.

Idag finns i Sunne kommun 19 personer (assistansberättigade) med personlig assistans där kommunen är utförare och 11 personer som har privat utförare. Det är den assistansberättigade själv som väljer utförare. Planen är att i fortsättningen ska den som väljer kommunen som utförare få den assistansanordnare som kommunen upphandlat, som utförare. Assistansinsatsen som sådan påverkas inte av detta. Antalet beviljade timmar kommer att vara de samma. Och det är i upphandlings- underlaget som kommunen anger kraven. Ersättningen till den som är redo att utföra kommunens assistans är den summa som Försäkringskassan ersätter assistansen med oavsett anordnare.

Det är Försäkringskassan som beslutar om ersättningen för den personliga assistansen. Ersättningen omräknas varje år och för år 2023 så betalar Försäkringskassan ut 324,5 kronor för varje beviljad assistanstimme. Det ska täcka assistenternas löner och sociala avgifter, eventuella resor för assistenten som assistenten gör tillsammans med den assistansberättigade och andra omkostnader som gäller assistenten. Assistansersättningen bekostar aldrig några omkostnader för den assistansberättigade.

Den assistansberättigade har stort inflytande vad gäller vem som ska arbeta som personlig assistent. Det gäller oavsett om det är kommunen, en av kommunen upphandlad privat utförare eller ett privat assistansbolag som den assistansberättigade valt själv eller om den assistansberättigade valt att vara sin egen assistansanordnare. I det nya förslaget ingår att de assistenter som idag är anställda av kommunen ska ha rätt till fortsatt anställning hos den assistansanordnare som blir kommunens val, och på så sätt ska samma assistenter fortsätta sitt uppdrag hos den assistansberättigade.

Personlig assistans är en liberal insats. Det var socialminister Bengt Westerberg, dåvarande Folkpartiet, som såg till att insatsen personlig assistans infördes (1994) som en del av LSS-lagen. Intentionen var att ge en möjlighet till ett självständigt och oberoende liv för den som har en omfattande funktionsnedsättning. Insatsen personlig assistans har diskuterats och ifrågasatts många gånger sedan införandet. 2016 tillsatte dåvarande regeringen en översyn av LSS där direktivet var att bromsa kostnadsutvecklingen för den personliga assistansen och att insatserna ska bli bättre anpassade för de som behöver insatserna. Hela tiden har liberalerna bevakat och protesterat mot försämringar i assistansen. Ersättningen för utförd assistans kommer från Försäkringskassan oavsett om vem som är assistansanordnare och det kan vi på kommunal nivå inte påverka, men vi kan jobba för att den assistans som utförs i kommunen görs med bäst förutsättningar.

För Liberalerna i Sunne:

Barbro Dolling

Marianne Åhman

Artikeltaggar

Barbro DollingBengt WesterbergFörsäkringskassanHenrik FrykbergerLiberalernaMarianne ÅhmanPersonlig assistansSunneVård och omsorg