Hoppa till huvudinnehållet

Om att vakta sin tunga

Publicerad:
”Jag kommer även fortsättningsvis att uppmana politiker som far med osanning, att vakta sin tunga.” skriver Björn Gillberg (HS).
”Jag kommer även fortsättningsvis att uppmana politiker som far med osanning, att vakta sin tunga.” skriver Björn Gillberg (HS). Foto: Jan-Olof ”Lollo” Johansson

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Den 23 juni hävdade Kristina Lundberg (C) på FB debatt, att jag vid kommunfullmäktiges möte den 19 juni hade gjort utfall mot henne i talarstolen. Den 18 juli kritiserar i FB en anonym insändarskribent undertecknad för att jag vid sagda möte uppmanade Lundberg att ”vakta sin tunga”.

Så här förhåller det sig. Lundberg anklagade, skriftligt och muntligt inför kommunfullmäktige, kommunstyrelsens ordförande Henrik Frykberger (M) för att vid kommunstyrelsens möte den 9 mars 2023 ha lämnat felaktiga uppgifter om uppgörelsen mellan kommunens fastighetsbolag och dess tidigare vd beträffande det så kallade vd-avtalet. Frykberger skulle enligt Lundberg ha förtigit, att uppgörelsen innebar vissa kostnader för fastighetsbolaget.

Frykberger replikerade inför fullmäktige, att han vid det aktuella kommunstyrelsemötet uppgivit, att bolagets vd enligt överenskommelsen endast skulle få den ursprungliga uppsägningslönen och inte ytterligare två årslöner. Därutöver påpekade Frykberger, att han vid kommunstyrelsens möte hade nämnt, att varje part skulle stå sina eventuella juridiska kostnader.

Lundberg vidhöll dock, att Frykberger inte hade nämnt att varje part skulle stå för sina juridiska kostnader. Jag gick då upp i talarstolen och intygade, att Frykbergers uppgifter var korrekta. Jag hade ju deltagit i det aktuella mötet med kommunstyrelsen. Men Lundberg vidhöll, att Frykberger ej hade nämnt att varje part skulle stå sina kostnader. Hon anklagade med andra ord kommunstyrelsens ordförande för att fara med lögn, vilket är en allvarlig anklagelse. Även Marianne Åhman (L) bekräftade efter mitt inlägg, att Frykberger inte hade undanhållit kommunstyrelsen information om uppgörelsen.

Jag avslutade mitt replikskifte med Lundberg med orden ”vakta din tunga”. En enligt min uppfattning välmotiverad kommentar, eftersom Lundberg helt obefogat hävdade att Frykberger for med osanning. Den intresserade läsaren kan följa hela replikskiftet, som finns bandat hos Radio Fryksdalen. Gå in på kommunens hemsida under rubriken ”politik”. Där hittar man kommunfullmäktiges inspelade möten under rubriken ”kommunfullmäktige live”. Replikskiftet börjar med Lundbergs inlägg efter 2 timmar, 21 minuter och 27 sekunder. Min uppmaning till Lundberg att ”vakta sin tunga” yttras efter 2 timmar, 47 minuter och 48 sekunder. Jag kommer även fortsättningsvis att uppmana politiker som far med osanning, att vakta sin tunga.

Björn Gillberg

Hela Sunne

Vi måste stå upp för en öppen och respektfull dialog

Artikeltaggar

Björn GillbergCenterpartietHela SunneHenrik FrykbergerKommunfullmäktigeKommunstyrelsenKristina LundbergModeraternaPolitikRadio FryksdalenSunne kommun