Hoppa till huvudinnehållet

Investera i vattenledningar i stället för badhus

Publicerad:
Under ytan bubblar en katastrof som kan resultera i brist på dricksvatten, menar insändarskribenten.
Under ytan bubblar en katastrof som kan resultera i brist på dricksvatten, menar insändarskribenten.

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Under ytan bubblar en katastrof som kan resultera i brist på dricksvatten. Det handlar om att underhållet av landets infrastruktur för dricksvatten och avlopp (VA) eftersatts i åratal och investeringsskulden växer med cirka tio miljarder kronor per år (Investeringsrapporten 2023, Svenskt Vatten).

Vattenförsörjning är ett grundläggande behov för alla, människor som djur. Utan fungerande avlopp och dricksvatten slutar sjukhus, skolor, bondgårdar, industrier, ja hela samhället att fungera.

År 2017 varnade branschorganisationen Svenskt Vatten för att investeringstakten var för långsam och att den behövde fördubblas för att inte situationen skulle förvärras. Trots det fortsatte underhållsskulden att växa. Nu konstaterar organisationen att med dagens takt skulle det ta 200 år att förnya Sveriges vattenledningar.

Det är bråttom att agera. Redan i dag får kommunala tillväxtplaner läggas på is eftersom VA-försörjningen inte räcker till, skriver Svenskt Vatten i sin rapport. När SCB samtidigt prognostiserar att befolkningsmängden kommer att öka med nära elva procent till år 2040, är det inte svårt att förstå att behovet av rent vatten och fungerande avlopp kommer att växa som en tsunamivåg i de flesta kommuner.

Därtill finns ett nytt dricksvattendirektiv från EU som Sverige behöver implementera som betyder fler skyldigheter för landets kommuner i egenskap av VA-huvudmän, bland annat vad gäller vattenläckage och krav på vattenkvalitet. EU presenterade dessutom nyligen ett förslag till omarbetat avloppsdirektiv som även det troligen kommer kräva betydande investeringar.

I det här läget vore det klokt av regeringen att agera på riksdagens tillkännagivande från juni 2022 att ta bort kravet att påtvinga kommunalt avlopp även på de fastighetsägare som redan har ett enskilt avlopp som uppfyller gällande miljö- och hälsokrav.

Att VA är extra viktigt i händelse av krig, visar rapporter från Ukraina. Där kämpar de lokala myndigheterna för att bibehålla dricksvattnet, och än viktigare, att se till att avloppshanteringen fungerar, eftersom risken för epidemier är överhängande i krigstider. I Sverige kommer den nya satsningen på det civila försvaret leda till att välbehövliga investeringar krävas för att säkerhetsställa samhällets redundans och resiliens.

Efter åratal av uteblivna investeringar står vi nu inför ett kraftigt ökat investeringsbehov. Den perfekta stormen är på väg och det är konsumenterna som kommer att få betala notan. Vatten är på väg att bli en lyxvara även i landet med 50 000 mil vattendrag och över hundra tusen sjöar.

Kommunerna behöver förstå att de uppgifter som ingår i huvuduppdraget såsom vatten och avlopp, måste prioriteras över de frivilliga åtagandena inom exempelvis fritid och kultur. Trots att det säkerligen känns roligare att lägga pengarna på ett nytt badhus än att gräva ner dem i backen i form av nya vattenledningar.

Pia Clerté/SNB

Artikeltaggar

DricksvattenEUInvesteringarPia ClertéSamhälleSCBSvenskt VattenUkrainaVAVatten