Hoppa till huvudinnehållet

Bygg mer klimateffektivt

Publicerad:
Många kommuner har antagit träbyggnadsstrategier för att öka kunskapen om träbyggande och bidra till att nå klimatmålen. Här kommunala Sunne fastighets byggnation vid Magasinsgatan 2020.
Många kommuner har antagit träbyggnadsstrategier för att öka kunskapen om träbyggande och bidra till att nå klimatmålen. Här kommunala Sunne fastighets byggnation vid Magasinsgatan 2020. Foto: Karina Johansson

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Hög inflation, stigande räntor och ett osäkert omvärldsläge slår hårt mot byggbranschen. Småhusbyggandet har tvärstannat och många företag har varslat om nedskärningar. Detta i ett läge då 70 procent av landets kommuner har uppgett till Boverket att de har för få bostäder. Dagens situation riskerar att förvärra bostadsbristen men också fördröja grön omställning och ekonomisk återhämtning.

Just nu fördjupas klimatkrisen. Den senaste klimatrapporten från IPCC visar att de globala utsläppen fortsätter att öka och att det blir allt svårare att nå 1,5-gradersmålet. Tiden för att begränsa effekterna och vända utvecklingen håller på att rinna ut. Det är av yttersta vikt att gå från ord till handling, där möjligheter finns. Vi anser därför att offentliga aktörer omedelbart måste uppvärdera klimatfrågan i hela den fysiska planeringen och sätta ambitiösa klimatkrav vid upphandling av samhällets byggnader.

En av lösningarna är att snabbt öka träbyggandet. Trä är ett förnybart material med låg energianvändning vid förädling och tillverkning av byggkomponenter och byggsystem. Trä utgör dessutom en koldioxidsänka under byggnadens hela livslängd. Det industriella träbyggandet har stor potential att minska resursslöseriet i byggbranschen. Enligt en studie från Luleå tekniska universitet kan det öka produktiviteten med 30 procent och korta byggtiden med 3,3 månader. Ett annat sätt att minska resursanvändningen är att utveckla de hus och byggnader som redan finns, istället för att riva och bygga nytt. Träbyggnader är lätta att bygga om och till. Dessutom lämpar sig trä väldigt väl för att komplettera befintliga byggnader med fler våningar.

Det finns ett starkt folkligt stöd för klimateffektivt byggande. En ny Novus-undersökning från Södra visar att nästan två tredjedelar av svenskarna tycker att det är viktigt att deras kommun bygger klimatsmarta byggnader, till exempel vårdcentraler och skolor. Drygt sju av tio tycker det är viktigt att Sverige fortsätter satsa på mer klimatsmarta byggmaterial, även i en lågkonjunktur.

Många kommuner har antagit träbyggnadsstrategier för att öka kunskapen om träbyggande och bidra till att nå klimatmålen. Den största nyttan med dessa strategier är att de öppnar upp för fler leverantörer till byggsektorn och för nya byggsystem, vilket i sin tur ökar konkurrensen både i fråga om pris och klimatavtryck. Nu är det hög tid att fler kommuner kliver fram och visar vägen i klimatomställningen. Det är dags för landets kommunpolitiker att anta utmaningen, vässa kraven på klimatanpassat byggande och öka omställningstakten. Det gagnar en hållbar utveckling ur alla aspekter.

Anna Ryberg Ågren, direktör Svenskt Trä

David Johnsson, vd Trä- och möbelföretagen

Susanne Rudenstam, chef Sveriges Träbyggnadskansli

Artikeltaggar

Bostad och byggenBostäderBostadsbristBoverketIPCCLuleå tekniska universitetNovusUpphandlingUtsläpp