Staten ska inte öka elpriset

Publicerad:
"Staten måste rensa upp och ta bort flaskhalsavgifter, moms, skatt och allt annat som höjer priset på elen”, skriver Per-Ola Olsson. Foto: JONAS EKSTRÖMER / TT

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Det finns ungefär 170 elnätsföretag i Sverige. Dessa är inte att förväxla med elhandelsföretag. Elhandelsföretagen är de som levererar elen du använder. Du kan själv välja vilket företag du vill köpa el från. Det är alltså fullt möjligt för någon i Luleå att köpa el från Gotlands Energi AB eller från Mellanskånes kraft AB.

Denna valfrihet råder dock inte för elnätsföretag. Elnätet är det som transporterar elen. Här kan du inte välja, utan är hänvisad till det företag som äger elnätet på orten.

I och med att detta innebär en monopolsituation fattar Energimarknadsinspektionen för att skydda konsumenterna med jämna mellanrum beslut om ramar för elnätsföretagens intäkter från elnätsavgifter

Besluten fattas utifrån elnätsföretagens uppgifter om bland annat kostnader för drift och energiförluster samt planerade investeringar. Det ska snart fattas beslut om intäktsramar för perioden 2024 till 2027.

Nu påpekar Nils Holgerssongruppen, bestående av Bostadsrätterna, Fastighetsägarna, HSB Riksförbund, Hyresgästföreningen, Riksbyggen och Sveriges Allmännytta, att många av elnätsföretagen inför kommande beslut höjt sina priser anmärkningsvärt mycket.

Vattenfall, Ellevio och EON har monopol på elnäten i 141 av kommunerna, varför deras ändringar slår igenom i undersökningen. Vattenfall har i snitt sänkt sina avgifter med 2,1 procent. Ellevio har däremot höjt sina avgifter med 8,6 procent och EON med 20,3 procent. I snitt har elnätskostnaden ökat med 9,5 procent jämfört med året innan även om skillnaderna är stora.

Givet att det både före och efter nya beslut är extra prisrörelser, till exempel gjorde EON en likadan höjning inför innevarande period, går det inte att utesluta att elnätsföretagen positionerar sig inför en ny beslutsomgång. Något som i så fall riskerar att gå ut över kunderna.

Samtidigt har situationen för det svenska elnätet blivit allt svårare att navigera i. Framför allt på lite längre horisont. En rimlig delorsak till de höjda nätavgifterna torde nämligen vara bristen på el. Ökad överföring ger ökat svinn.

Trots att det är det statligt ägda Svenska kraftnät som äger nätet där svinnet sker är det elbolagens ansvar att köpa in tillräckligt mycket el för att kompensera detta. Mellan sju och åtta procent av elen som köps försvinner i överföringsförluster. Något som med stigande elpris blir dyrt.

Svenska kraftnät flyttade förvisso om en del av de pengar de fick in i fjol och sänkte en del av avgifterna, men det borde gå att sänka mer. Likaså bör Svenska kraftnäts flaskhalsavgifter skrotas. Syftet med dessa var att jämna ut prisskillnaderna mellan elprisområdena. Så har inte skett. Man har inte heller använt intäkterna för att pressa ner priset i elprisområden med brist.

För varje pålaga, varje risk och varje kostnad lägger samtliga led på sin säkerhetsmarginal. Med onödig fördyring för slutanvändaren. Därför måste staten rensa upp och ta bort flaskhalsavgifter, moms, skatt och allt annat som höjer priset på elen.

Per-Ola Olsson/ SNB

Artikeltaggar

BeslutBostadsrätterEkonomiElEllevioEnergimarknadsinspektionenEonPer-Ola OlssonSkatterSvenska kraftnätVattenfall

Läs vidare