Fryksdalsvår

Publicerad:
Foto: Fredrik Finnebråth

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Med vitsippor sprungna ur Fryksdalens jord

Jag ger Er med avsikt att smycka Ert bord

Använd Er egen sipprande fantasi

Så ser Ni hur vackra de då kan bli

De är närda av jorden vid Frykens stränder

Och har nyligen plockats med varsamma händer

Blygt har de böjt sig för vårliga vinddrag

Och har plockats och bortförts en solig majdag

De hade sina rötter här i Berlingeland

På Öjerviks udde eller Malöns strand

I en slänt vid vägen i Toneby kors

Vid Gurlitta klätt eller Rottnaälvens fors

Kanske i någon av de prunkande parker

Vid Mårbacka herrgård eller Ekebys marker

Det kvittar så väl var blommorna stått

De är hela sin bygd i karisman de fått

Besuttna av skönhet med mystik i sina budskap

Speglar de värdigt deras födelses landskap

Där sippor har frodats under seklernas gång

Och plockats om våren till blomstrande fång

Kom hit den som vill för här kan Ni gå

Bland drivor av sippor både vita och blå

Gå där Ni vill med försiktiga kliv

På den Fryksdalska jorden som vaknar till liv

Hasse Olsson

Artikeltaggar

BlommorEkebyFrykenHasse OlssonMänskligtMårbackaParkerSkönhetSmycken

Läs vidare