Ordförandens roll att ansvara för formerna

Publicerad:
Fredrik Andersson (M), kommunfullmäktiges ordförande i Sunne.

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Svar till Kristina Lundbergs (C) insändare 16 maj.

Fullmäktiges ordförande har ordningsmakt, inte politisk makt som Lundberg antyder. Den finns för att säkerställa att demokratin utövas under ordnade former. Ordförandens roll är att ansvara för formerna och ordningen på sammanträdet medan ledamöterna ansvarar för debatten och beslutsfattandet. Det är alltså fullmäktige som utövar den politisk makten.

Som Lundberg skriver är det viktigt att kunna ta till sig kritik. Därför rannsakar jag mig själv vid varje tillfälle kritik har kommit till min kännedom, dessutom rådfrågar jag båda av fullmäktiges vice ordförande samt konsulterar med SKR:s förbundsjurister. Juristerna är kommunalrätts experter varav flera har vigt sina professionella liv till att tolka hur kommunallagen ska och bör tillämpas.

Nu har inte kritiken kommit direkt till mig från Lundberg utan den har kommit via inlägg på sociala medier och via massmedia. Den kritik som kommit till min kännedom är i två olika situationer där Lundberg beskrivit min hantering som “Maktmissbruk i dess värsta form!” respektive “...ett hot mot demokratin.” I första fallet anklagas jag alltså för extrem immoralitet eller direkt kriminalitet. Och i andra fallet är det ett hot mot demokratin för att hon förväntas arbeta under samma förutsättningar och tvingas följa samma regler som alla andra. Det är extrema uttalanden som är ovärdiga det offentliga samtalet. Kommunens invånare kan dock känna sig trygga, juristerna har bedömt min hantering av båda situationerna som såväl tillåten som lämplig. Det innebär såklart inte att alla andra måste tycka min hantering är lämplig men uttryck då gärna kritiken som en åsikt och helst direkt till mig; då kan vi ha en dialog och kanske hitta en lösning som uppfyller både mina skyldigheter och era önskemål.

Jag har begått tillräckligt med misstag och bland annat använt för många överord under min tid inom politiken, det är saker jag ångrar och tänker tillbaka på med viss skam vid tillfälle. Det finns inget behov att hitta på fel, jag är fullt medveten om mina egna brister och de räcker gott och väl utan att leta fel som inte finns.

All viktig information skickas med mail och kommer fortsätta göra det. Alla officiella och inofficiella kanaler är öppna för Kristina Lundberg (C) och hennes parti, det är upp till C om de önskar använda dem eller ej. Inga särskilda kanaler eller regler kommer upprättas eller tillämpas för Centerpartiet eller dess gruppledare.

Fredrik Andersson

ordförande kommunfullmäktige

Artikeltaggar

CenterpartietKommunfullmäktigeKristina LundbergOrdningsmaktenPolitikSociala nätverk

Läs vidare