Förbjudet att störa våra sammanträden

Publicerad:
Fredrik Andersson (M), ordförande i kommunfullmäktige i Sunne, kommenterar uttalanden från Centerpartiets gruppledare Kristina Lundberg i Fryksdalsbygden den 12 maj. Foto: Daniel Olausson

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Gällande Kristina Lundbergs (C) påståenden i Fryksdalsbygden den 12 maj.

Hon säger ”Nu har en gräns passerats, tycker jag. Att undanhålla information och att tysta en ledamot som ställer en högst relevant fråga är ett hot mot demokratin.” Uttalandet stämmer inte i sak eller form.

Lundberg begärde en ordningsfråga på kommunfullmäktige sammanträdet 2 maj, det visade sig snart att det inte hade något med sammanträdets genomförande att göra. Det var alltså ingen ordningsfråga. Hon blev tillsagd detta men i stället för att lyssna på hela tillsägelsen valde hon att överrösta mig. Det gick omedelbart från ett potentiellt misstag i god tro till en ordningsstörning. Därutöver hörsammade inte Lundberg efterföljande tillrättavisningar, hon tog sig ordet och störde sammanträdet.

Det är förbjudet att störa våra sammanträden. Som ordförande har lag och annan bestämmelse gett mig skyldigheten och befogenheten att avvärja ordningsstörningar. Vår demokrati är reglerad; ledamöterna får inte göra vad de vill, när de vill, hur de vill. Vi är skyldiga att följa de regler Sveriges riksdag har fastställt. Fullmäktiges ordförande är den riksdagen utsett för att säkerställa denna ordning under våra sammanträden. Om ordförandens ordningsmakt utövas felaktigt eller till och med missbrukas kan man vända sig till förvaltningsrätten.

Det är beklagligt att Lundberg väljer att störa fullmäktige i stället för att prata med mig om denna chattgrupp. Det är också beklagligt att hon fortsätter med grundlösa anklagelser. Att efterleva de regler som fastställts för hur demokratin ska utövas är en hörnsten i demokratins legitimitet. Det är inte ett hot mot demokratin.

När det kommer till själva chattgruppen har C fått samma förutsättningar och möjligheter att delta som alla andra. De har också haft kännedom om gruppen sedan 15 februari, då gruppen skapades och en annan ledande centerpartist blev inbjuden och var medlem i gruppen fram tills han valde att lämna chatten. Under den tiden blev syftet tydligt förklarat med chattgruppen samt det framgick vad gruppen heter och har för medlemmar. Även om vissa centerpartister inte önskar prata med mig förutsätter jag att ledande centerpartister pratar med varandra. Därtill bör påpekas att om Lundberg inte blockerat mig hade hon varit med i gruppen från första dagen.

Ingen information som skickats till chattgruppen är något som gruppledarna inte tidigare haft tillgång till, eller så är det information de själva är skyldiga att veta.

Kristina Lundberg (C) är välkommen in i gruppen om hon önskar och häver blockeringen. Annars kan C utse en annan person för sina kontakter med presidiet och anmäla det till mig.

I enlighet med ordförandens skyldighet att agera sakligt och opartiskt har Centerpartiet behandlats och kommer fortsätta behandlas precis som alla andra. Ingen speciallösning kommer göras för att tillfredsställa någon som är frivilligt otillgänglig. Men jag är öppen för en dialog om det finns andra kommunikationsvägar för snabb och frivillig information som fungerar bättre för alla involverade.

Fredrik Andersson, ordförande kommunfullmäktige Sunne Kommun

Artikeltaggar

CenterpartietKommunfullmäktigeKommunstyrelsenKristina LundbergOrdningsmaktenPolitikSunne

Läs vidare