Hoppa till huvudinnehållet

Rapport om våld i hemmet i Sunne: ”Stort behov av kunskap”

Publicerad:
”Våld i nära relationer är ett gigantiskt samhällsproblem. Allmänt kan man väl säga att lägstanivån när det gäller kunskap om det här är väldigt låg, i hela samhället”, säger  Sophie Janulf (C). (Arkivbild)
”Våld i nära relationer är ett gigantiskt samhällsproblem. Allmänt kan man väl säga att lägstanivån när det gäller kunskap om det här är väldigt låg, i hela samhället”, säger Sophie Janulf (C). (Arkivbild) Foto: Dan Enwall

Nyligen presenterade kommunrevisionen i Sunne en rapport om våld i nära relationer. Rådgivningsföretaget KPMG, som utfört granskningen, bedömer bland annat att det saknas rutiner för att identifiera och upptäcka våld bland vuxna och barn som bevittnat eller utsatts för våld, både inom Sunne kommuns individ- och familjeomsorg och övriga verksamheter.

– Det är lätt att de här frågorna förpassas till socialtjänsten, men vi behöver se till att förtroendevalda är införstådda med hur stort problemet är, säger Sophie Janulf (C), kommunpolitiker i Sunne.

I rapporten från KPMG kan man bland annat läsa följande:

”Utifrån våra iakttagelser bedömer vi att det saknas rutiner för att identifiera och upptäcka våld bland vuxna och barn som bevittnat eller utsatts för våld, både inom kommunens individ- och familjeomsorg, men även för övriga verksamheter inom kommunen. Enligt socialtjänstlagen (2001:453) är det socialnämndens ansvar att våldsutsatta och våldsutövare får stöd och hjälp. Vi bedömer därför att det är ytterst viktigt att tydliga rutiner för hur individ- och familjeomsorgen ska arbeta för att upptäcka och identifiera våld finns upprättade. Utöver individ- och familjeomsorgen bedömer vi att rutiner för att upptäcka våld är särskilt viktigt inom äldreomsorgen och LSS-verksamheten vars arbete till viss del utgår ifrån socialtjänstlagen (2001:453)”.

Marianne Åhman (L), är förste vice ordförande i kommunstyrelsen i Sunne och ordförande i bildningsutskottet.

– Liberalerna i Sunne lämnade in en motion 2019 om huskurage och den blev behandlad 2021. Utgångspunkten för motionen är våld i nära relationer. När man pratar med socialtjänsten så förstår man hur vanligt det är. Och att det finns ett starkt samband med barns psykiska ohälsa. Huskurage går ut på att man ska anmäla när man ser eller hör någonting som skapar oro i den fastighet där man bor. I värsta fall kan man ringa polisen men det handlar ju om att bry sig, säger hon.

När det gäller rapporten som kommunrevisionen presenterat säger hon så här:

– Det är kommunstyrelsen som har det övergripande ansvaret kring policydokument. Men jag tror att vi fortfarande lever lite i det förgångna och tänker att våld i nära relationer är en fråga för socialtjänst, vård och omsorg. Därför måste vi ta ett helhetsgrepp när det gäller riktlinjer och rutiner så att det här fungerar bättre i hela kommunen, säger Marianne Åhman.

  • ”Vi måste ta ett helhetsgrepp när det gäller riktlinjer och rutiner så att det här fungerar bättre i hela kommunen”, säger Marianne Åhman (L).
    ”Vi måste ta ett helhetsgrepp när det gäller riktlinjer och rutiner så att det här fungerar bättre i hela kommunen”, säger Marianne Åhman (L). Foto: Dan Enwall
  • ”Individ- och familjeomsorgen kan väldigt mycket om de här frågorna, men vi blir uppmärksammade på nya fokusgrupper.”, säger Åsa Waldenström (M), ordförande i socialutskottet.
    ”Individ- och familjeomsorgen kan väldigt mycket om de här frågorna, men vi blir uppmärksammade på nya fokusgrupper.”, säger Åsa Waldenström (M), ordförande i socialutsko… Foto: Daniel Olausson

Åsa Waldenström (M), ordförande i Sunne kommuns socialutskott, menar att politiken måste ta sitt ansvar för att säkerställa både information och utbildning där detta behövs.

– Individ- och familjeomsorgen kan väldigt mycket om de här frågorna, men vi blir uppmärksammade på nya fokusgrupper. Det kan handla om både äldreomsorgen, LSS och skolans personal. Vi måste få fram handlingsplaner och kontaktvägar så att man enkelt kan anmäla. De här frågorna är jätteviktiga och de måste vi jobba med. Vi är ju också en stor arbetsgivare som måste se till att även våra anställda får den hjälp och det stöd de behöver, säger Åsa Waldenström.

En som är väl insatt i de här frågorna är Sophie Janulf (C), kommunpolitiker i Sunne.

– Det här är ett gigantiskt samhällsproblem. Allmänt kan man väl säga att lägstanivån när det gäller kunskap om våld nära relationer är väldigt låg, i hela samhället. Det behövs utbildnings- och informationsinsatser så att alla vet vad våld är. Så man vet vad man ska fråga och vilka signaler man kan titta efter. Alla verksamheter där man möter barn behöver ha mer kunskap. Och kunskap om de frågorna är inte bara viktigt inom kommunens och regionens verksamheter. Även bland företagsledare och liknande behöver medvetenheten om de här frågorna öka.

– Vi behöver också ändra fokus i debatten. Från vad offren gör och inte gör till förövarna. De som utsätter andra för olika former av våld ska sluta med det. Det är lätt att de här frågorna förpassas till socialtjänsten, men vi behöver se till att förtroendevalda är införstådda med hur stort problemet är, säger Sophie Janulf och ger några exempel på sammanhang där man jobbar framgångsrikt med de här frågorna.

– Jag vill lyfta familjecentralen i Sunne. Sedan pandemin har de utvecklat ett prisbelönt arbetssätt. Något av det man ser i spåren av detta är färre orosanmälningar. Även nätverket Gömda kvinnor har gjort stor skillnad. Alla måste hjälpas åt med försöka se till att situationen blir bättre. De som är våldsutsatta kan inte vänta, säger Sophie Janulf.

Definition av våld och utsatthet i nära relationer

Våld är ett mångtydigt begrepp som i både forskning och praktik kan definieras på olika sätt. Våldshandlingarna kan alltså ha olika karaktär och består ofta av en kombination av olika handlingar.

Psykiskt våld kan handla om nedsättande kommentarer, förlöjliganden, glåpord, hot, tvång och trakasserier. Den våldsutsatta kan också utsättas för kontroll och social isolering.

Fysiskt våld kan bestå av örfilar, knytnävsslag, slag med tillhyggen, knivstick, sparkar och stryptag.

Sexuellt våld kan innebära olika former av sexuellt påtvingade handlingar. Det kan till exempel vara att tvinga den utsatta att se på pornografi, samlag utan samtycke, sexuella trakasserier och användning av ett sexuellt kränkande språk.

Hit kan du vända dig om du är utsatt för våld i nära relation

• Kvinnofridslinjens stödtelefon (dygnet runt-öppen): 020-50 50 50

• Sunne kvinnoboende, telefon: 0565-14194 eller 0702-714194, sunnekvinnoboende@gmail.com

• Kvinnoskyddet Elvira i Sunne, jourtelefon dygnet runt: 070 – 034 00 94, kvinnoskyddet.elvira@hotmail.com

• Polisen, 114 14 eller 112 vid akuta ärenden

Artikeltaggar

Brott, lag och rättCenterpartietHotHuskurageKPMGLiberalernaMarianne ÅhmanSexuella övergreppSophie JanulfSunneSunne kommunVåld i nära relationerVåld mot kvinnor

Så här jobbar Fryksdalsbygden med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara sanna och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.