Hoppa till huvudinnehållet

Insändarsvar: ”Vi vill se utveckling i hela kommunen”

Publicerad:
Vyn från området i Vitteby där det planeras för byggnation.
Vyn från området i Vitteby där det planeras för byggnation.

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Svar på Caroline Lundblads insändare i Fryksdalsbygden den 15 november:

Sunne kommun växer och vi blir fler invånare. En anledning till detta är att det byggts och byggs nya lägenheter och villor i Sunne. Vi har också flera nya företagsetableringar som ger arbetstillfällen.

När fler vill och kan flytta hit får vi mer skatteintäkter, underlag för bättre service och fler företag som ser affärsmöjligheter. Det är gynnsamt för platsen och invånarna i stort. Vi lyssnar och förstår dina synpunkter, samtidigt behöver vi sätta in dem i ett helhetsperspektiv.

Sunne kommuns politiker vill se utveckling i hela kommunen. Det ska vara möjligt att hitta och bygga attraktiva boenden både i våra tätorter och på landsbygden. Många vill bo med sjöutsikt. Att samtidigt ha närhet till både lantlig miljö och centrum upplevs ofta attraktivt.

Kommunen har enligt lag i uppgift att planera för utveckling av kommunen. För att Sunne ska kunna fortsätta växa behöver vi planera för nya industriområden och bostadsområden i attraktiva lägen. Det innebär bland annat att vi tar fram detaljplaner.

När det gäller området i Vitteby ansökte markägarna om och fick plantillstånd. En planprocess startade, vilket innebär att ett planförslag ska tas fram och att utredningar ska genomföras.

Under planprocessen begär vi in synpunkter från myndigheter, organisationer och privatpersoner i närområdet. Detta görs vid två tillfällen, först under samrådet och därefter under granskningen. Alla som vill har för övrigt rätt att lämna in synpunkter.

Planförslaget justeras efter hand utifrån alla synpunkter och de utredningar som genomförs. Det förslag som sedan antas av kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige ser därför inte ut som ursprungsförslaget.

Detaljplanen i Vitteby var ute på samråd i mars och granskningen genomförs i höst. Sista dag för att lämna in synpunkter var 14 november. Synpunkterna sammanställs nu och utvärderas. Om det finns saklig grund kan planförslaget ändras igen innan det tas upp för beslut i kommunstyrelsen.

I planen för landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS), antagen av kommunfullmäktige, är området i Vitteby utpekat tillsammans med 19 andra områden. Sunne kommun ser mycket positivt på att markägare inom dessa områden tar initiativ till byggnation av fritidshus och bostäder i attraktiva, strandnära lägen. Det ger Sunne möjlighet att fortsätta utvecklas enligt de politiska målen.

Med vänlig hälsning

Anders Olsson

utvecklingsledare, Sunne kommun

Per Branzén

samhällsbyggnadschef, Sunne kommun

Artikeltaggar

Anders OlssonBostad och byggenBostäderDetaljplanerKommunfullmäktigeKommunstyrelsenPer BranzénSunneSunne kommun