Insändare: En röst på SiV är en röst för hela Värmland

Insändare | Val 2022
PUBLICERAD:
Sjukvårdspartiet i Värmland fokuserar på mer än sjukvård.
Foto: Lisa Olaison
Sjukvårdspartiet i Värmland startade för 20 år sedan när det socialistiska blocket valde att lägga ner de mindre sjukhusen i Säffle och Kristinehamn. Vi har vårt ursprung i de mindre städerna, orterna och glesbygden. Det är viktigt för oss att hela Värmland ska leva. Det ska vara möjligt att bo och verka i hela Värmland. Det är prio.

Vi var med och tog fram Värmlandsstrategin. Vi måste ta vara på den styrka som finns i landsbygderna, vilket vi inte minst kunde se under pandemin. Människor sökte sig i allt större utsträckning ifrån städerna, då möjligheterna till distansarbete ökade.

Under pandemin blev det också tydligt att vi inte var självförsörjande på bland annat livsmedel. SiV vill öka upphandlingen av lokala livsmedel i regionens verksamheter, eftersom vi genom det kan stärka den lokala livsmedelsproduktionen och säkerställa förädlingen av densamma. Det ger inte bara fler arbetstillfällen, en levande landsbygd, en ökad biologisk mångfald och ett mer öppet landskap, utan det bidrar även till att vi har en ökad beredskap i kriser.

För att landsbygden skall leva måste det finnas möjlighet att färdas klimatsmart och kollektivt. Det ska vara billigare att resa kollektivt och vara fler hållplatser genom de så kallade virtuella hållplatserna.

Det behöver även finnas samhällsservice. Om du behöver vård så skall den finnas nära dig. SiV är nu med och driver omställningen av organisationen och arbetssättet i vården, vilket vi är stolta över och tar på absolut största allvar. Det är en av våra viktigaste kärnfrågor i valet 2022 - den goda och nära vården - vilket innebär att vård av god kvalitet skall finnas, där människor lever och bor. Det ska vara möjligt att må gott och leva i hela Värmland.

En röst på SiV är en röst för hela Värmland.

Madeleine Weinholm, SiV:s kandidat nr 12, Regionlistan Värmland

Nina Karlsson SiV:s kandidat nr 20, Regionlistan Värmland

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.