Hoppa till huvudinnehållet

Insändare: Hög tid för utbyggd fjärrvärme

Publicerad:
Björn Gillberg, Hela Sunne, vill att fjärrvärmen byggs ut i Sunne. Foto: FREDRIK SANDBERG / TT

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Inför hösten och vintern bävar alla vars bostäder värms upp med direktverkande el alternativt med luftvärmepumpar, jordvärme eller bergvärme. Det är sorgligt att skogsbaserad fjärrvärme endast finns att tillgå i begränsad omfattning inom Sunne centralort. Det har sin grund i, att fjärrvärmebolaget Rindi Energi vägrar att bygga ut fjärrvärmenätet. Därför är det hög tid att kommunen tar saken i egna händer.

När kommunägd mark som i fallet Torvnäs detaljplanelagts för bostäder bör det vara en självklarhet att vatten, avlopp och fjärrvärme ingår i infrastrukturen för området. Vägrar Rindi att bygga ut fjärrvärmen till Torvnäs kan kommunen installera en egen panna för att täcka områdets värmebehov. Detta som en del i att långsiktigt få till stånd en utbyggnad av Sunnes fjärrvärmenät.

Ovanstående två stycken är hämtade från min protokollsanteckning i protokollet från kommunfullmäktiges möte den 5 mars 2018. Majoriteten motsatte sig nämligen, att området skulle förberedas för en framtida fjärrvärmeanslutning, Därför är de bostäder som hitintills byggts på Torvnäs direkt eller indirekt eluppvärmda. Upplysningsvis ägs Rindi numera av Solör Bioenergi.

HSB har nyligen visat intresse för att bygga upp till 36 bostadsrätter på Torvnäs. Man har efterfrågat tillgång till fjärrvärme. Hur attraktiva blir dessa bostäder, när el är den enda tillgängliga uppvärmningsformen?

Det är hög tid, att kommunen tillsammans med dagens boende på Torvnäs och framtida exploatörer inleder en diskussion med Solör om utbyggnad av fjärrvärmenätet. Då inte bara till Torvnäs utan till alla delar av centralorten och då speciellt områden, som planeras för nybyggnation. Oaktat Solörs inställning bör kommunen, vid all exploatering av nya områden, förbereda för fjärrvärme, genom att i ledningsgravar för vatten, avlopp och el också placera fjärrvärmeledningar för en framtida inkoppling.

Det skall noteras, att kommunen inklusive fastighetsbolaget konsumerar ca 40 procent av Solörs årsproduktion. Kommunen har med andra ord en stark förhandlingsposition gentemot Solör. Sedan flera år tillbaka är fjärrvärmenätet avreglerat på samma sätt som elnätet.

Därför har vi i Hela Sunne länge argumenterat i de politiska församlingarna för att kommunen, om Solör inte är medgörligt, ska begära tillträde till bolagets fjärrvärmenät. Detta för att från en egen panna via nätet leverera fjärrvärme till alla kommunala fastigheter, som är anknutna till nätet. Privata konsumenter skall givetvis också erbjudas ”kommunal” fjärrvärme. Konkurrens om kunderna lär säkerligen sänka Solörs höga fjärrvärmepriser.

Undertecknad ingick för flera år sedan i en kommunal ”energigrupp”. Där drev jag förgäves frågan om fjärrvärme till bland annat Torvnäs. Förhoppningsvis är tiden nu mogen.

Björn Gillberg, Hela Sunne

Artikeltaggar

Björn GillbergFjärrvärmeHela SunneInsändareSunne