Insändare: Drömmar och valfeber

Insändare
PUBLICERAD:
”Jag skulle vilja rikta väljarnas uppmärksamhet på några ganska stora problem som Sunne kommun har att kämpa med", skriver Inger Grankvist, Hela Sunne.
Foto: Fredrik Finnebråth
Ett kommunalval närmar sig och partierna som har innehaft makten den senaste mandatperioden ägnar sig åt storvulna drömmar som riskerar kommunens ekonomi för lång tid framöver.

Det finns inte ett parti i Sunne som är emot en broöverfart norr om centrum, skillnaden ligger i vem som ska finansiera den. Det hör nämligen inte till en kommuns lagstadgad kärnverksamhet att ta över Trafikverkets arbete och binda upp kommuninvånarnas skattepengar för flera år framöver, särskilt inte i de ekonomiskt oroliga tider vi lever i nu. Räntorna stiger, vilket inte enbart är ett problem för de flesta villaägare, utan i högsta grad även för kommunens ekonomi. Lägg därtill chock-höjda elpriser och bränslepriser som drabbar alla kommunens verksamheter. Kanske har våra styrande partier ett gömt kort i rockärmen i form av höjd kommunalskatt, vilket skulle vara ännu ett hårt slag för invånarna, som redan kämpar med ovan nämnda höjningar. Jag skulle vilja rikta väljarnas uppmärksamhet på några ganska stora problem som Sunne kommun har att kämpa med långt innan vi ger Trafikverket en bro.

Kommunen har en långt framskriden underhållsskuld av sina fastigheter och ett VA-nät som vi får hoppas att det står sig ett tag till på de brandutryckningar som sker. Man har fullt jobb med att rätta till akuta problem, men det omfattande och resurskrävande arbete som skulle behövas för att vi ska fortsätta få rent vatten ur kranen, det lyser med sin frånvaro. Dessutom behövs en reserv-vattentäkt. Vad händer om en last med farliga kemikalier välter utanför Öjervik? Som kommuninvånare tror man att allt detta är under kontroll, särskilt då våra styrande drömmer om ett projekt som kanske gör det omöjligt att satsa på någonting som helst annat under åratal framöver. Det står tyvärr aldrig på några valaffischer: Vi vill säkra VA-nätet och kommunens fastigheter! Det är inte så flashigt, ändå är det något av prio ett för kommuninvånarna att det sköts.

Ett annat eftersatt område är skolan, trots att den angår varje kommuninvånare. En bra skola lockar fler att bosätta sig här, den påverkar företag som vill etablera sig, vilket ger fler jobb och skatteintäkter, och framför allt påverkar den hur väl våra barn kommer att stå sig i konkurrensen när det gäller att välja linje vid fortsatta studier eller att få arbete och bidra till samhället. För att inte tala om vilken oerhört viktig del skolan har i våra barns personliga utveckling. Ändå är det säkert många som har höjt ögonbrynen och undrat vad som händer i kommunen, när man, som ifjol låter inte mindre än fyra duktiga och väl inarbetade rektorer sluta och söka sig till andra kommuner. Med sig tog vissa en rektorsutbildning, finansierad av kommunen. Självklart har locket lagts på när det gäller orsaken, men en inte alltför vidlyftig gissning är att det var förändringar i organisation och arbetsmiljö som föranledde fyra rektorer att samtidigt lämna Sunne.

Även i lärarleden har det glesnat de senaste åren. Många lämnar kommunen eller söker sig till skolor och förskolor utanför centralorten. Kommunen har gjort besparingar och ändrat organisationen, vilket lett till lägre lärartäthet, större barngrupper och högre arbetsbelastning, särskilt i centralorten. Det var en märklig förändring att göra, eftersom lärartätheten redan var i bottenskiktet av landets kommuner. Av landets alla 290 kommuner ligger Sunne på plats 239. Man kan inte påstå att kommunen har gjort vad man kan för att behålla duktiga lärare, när klasserna och barngrupperna växer, samtidigt som lärarlönerna ligger i det absoluta bottenskiktet. Av 290 platser innehar vi nummer 281, en direkt jumbo-placering. En rejäl satsning på skolan borde stå på allas önskelista. Vi behöver höja lönerna och andelen legitimerade lärare, höja lärartätheten och därmed minska storleken på klasser och barngrupper. Med en organisation som lyssnar på medarbetarna, finns också större möjlighet att lägga grunden för en bra arbetsmiljö. Det skulle jag vilja se att kommunen satsade på, långt innan man ägnar sig åt högtflygande drömmar i mångmiljonprojekt. Låt våra barn få en bra grund att stå på, så att deras drömmar om framtiden istället kan slå in.

Inger Grankvist, Hela Sunne

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.