Insändarsvar: Lokal upphandling ger möjlighet till lokal service

Insändare
PUBLICERAD:
"Centerpartiet anser att dyngspridare gör sig bättre på åkern än på insändarsidorna.”
Foto: Åsa Eneljung
Svar till Anton Johansson (HS).

Centerpartiet välkomnar att Anton Johansson (HS) instämmer i våra förslag om lokal upphandling av skolbuss samt långsiktighet för Sundsbergs gård och Tossebergsklätten.

Nu när det regionala bussavtalet, som tecknades 2014, är på väg att löpa ut, är det rätt läge att undersöka möjligheterna till lokal upphandling av skolskjuts.

Det skulle ge möjlighet att anpassa servicen utifrån de lokala behoven och förutsättningarna, under förutsättning att det är ekonomiskt försvarbart och juridiskt möjligt.

För Sundsbergs gård och Tossebergsklätten är Centerpartiets målsättning att de ska ha långsiktiga förutsättningar att utvecklas – men att de bäst drivs av föreningar och eller företag, precis som nu.

Båda platserna är betydelsefulla för Sunne som kultur- och turistkommun. Därför är det viktigt att kommunen garanterar platsernas tillgänglighet för allmänheten.

Vi avstår från att replikera på Johanssons och Hela Sunnes övriga grundlösa anklagelser. Centerpartiet anser att dyngspridare gör sig bättre på åkern än på insändarsidorna.

För egen del beskriver vi hellre vår egen politik än kritiserar andras.

Vi välkomnar den som vill till vår hemsida där vi både beskriver vad vi vill för framtiden och vilka av våra förslag som gått igenom denna mandatperiod.

Centerpartiet i Sunne

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.