Insändare: Ideologi eller valfläsk?

Insändare
PUBLICERAD:
"Centerpartiets många år vid makten har lett till, så som det brukar med partier som innehar makten för länge, att den enda ideologin som där tycks råda är att de till varje pris måste behålla makten.”
Foto: Dan Enwall
I Fryksdalsbygden tisdagen den 19:e juli kunde vi läsa om Centerpartiets framtidsvision för Sunne och en lista över deras (mer eller mindre genomtänkta) vallöften.

Särskilt två av dessa förslag stod ut från mängden. Det första var förslaget om långsiktighet för Sundsbergs Gård och Tossebergsklätten, vilket är en intressant omsvängning. Det är väl få som glömt hur hårt centern i flera år tills ganska nyligen drev på för att Sundsbergs Gård skulle säljas, vilket stoppades i fullmäktige av en motion som lades fram av Hela Sunne där det påpekades att kommunen egentligen inte är gårdens rättmätiga ägare, utan stiftelsen Sundsbergs Gård.

Hela Sunne föreslog därför att gården helt eller delvis skulle överföras till stiftelsens ägo, vilket också skedde genom ett beslut taget i fullmäktige förra året, varigenom mangårdsbyggnaden skänktes till stiftelsen.

Det andra förslaget, om lokal upphandling av skolbuss, är en fråga som Hela Sunne verkat för sedan 2014, men inte vunnit något gehör för. Trots denna omsvängning säger Kristina Lundberg i en intervju i samma tidning att Hela Sunne och Centern står för långt ifrån varandra för att kunna samarbeta.

Jag vill hävda att hon har rätt. Visserligen så finns det ju tydligen nu gemensam grund att stå på i dessa, och säkert andra, sakfrågor som inte funnits förr, men det finns fortfarande en fundamental skillnad mellan de båda partierna; ideologi. Skillnaden där är att Hela Sunne faktiskt har en.

Centerpartiets många år vid makten har lett till, så som det brukar med partier som innehar makten för länge, att den enda ideologin som där tycks råda är att de till varje pris måste behålla makten. Det är sannolikt därför de så plötsligt svängt helt om i båda dessa frågor, och även därför vi får se förslag från deras sida vars kostnad,

genomförbarhet, eller ens laglighet ofta inte överhuvudtaget undersökts. Så med detta i åtanke; hur mycket kan vi egentligen lita på ett sådant partis vallöften?

Anton Johansson

Hela Sunne

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.