Insändare: Vilseleder Johansson (S) medvetet eller förstår hon inte sambandet?

Insändare
PUBLICERAD:
"Det är ekonomiska baskunskaper som Sunneborna borde kräva att de som förvaltar era skattepengar begriper.” skriver Henrik Frykberger (M).
Foto: Dan Enwall

Jag måste kommentera Socialdemokraten Linda Johansson och den intervjun som hon gav i bygda nu i tisdags 26/7, där varje parti får beskriva sig själva och sina tankar inför valet. För nu är det så att Linda inte är vilken politiker som helst. Hon är kommunalrådskandidat och behåller S och C makten efter valet så är det rimligtvis Linda som borde bli kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande.

S har nu under fyra år stöttat C och låtit dem ha posten som kommunstyrelsens ordförande och fullmäktiges ordförande. Rimligtvis nöjer sig inte S med mindre än att det nu är deras tur att få de posterna och därmed makten samt inflytandet de posterna ger. Vi får väl se om S nöjer sig med att fortsätta vara lydparti en mandatperiod till eller om de står upp för det de rimligen borde kunna nå.

Just med tanke på vem hon är så vill jag få förklarat för mig huruvida det är så att hon medvetet vilseleder eller om det är så att hon verkligen inte förstår sambandet mellan en investeringsbudget och en driftbudget? Vilket som är värst vet jag inte. När det gäller den planerade investeringen av den norra bron säger hon: ”Norra bron är avgörande för om Sunne ska kunna växa. Investeringen hamnar inte så att den belastar drift av vård och omsorg, det hamnar ju på investeringssidan i budgeten”

Var menar då Linda att pengar till ränta och amortering tas ifrån om inte i framtida driftbudgetar? Ska vi investera i runda slängar 400 miljoner, så blir bara räntan mellan 5-10 miljoner beroende på räntenivåer de närmaste 50 åren. Sen ska det utöver det amorteras för lika mycket till. Allt det ska tas av framtida drift under två generationer framåt.

Det är ekonomiska baskunskaper som Sunneborna borde kräva att de som förvaltar era skattepengar begriper. Huruvida det är en bra investering eller inte är åtminstone för mig omöjligt att bedöma med det totala brist på underlag som råder. Ska man göra kommunens genom tidernas största investering som dessutom bryter mot alla principer om gränsdragningen mellan statliga och kommunala investeringar, så borde det vara än mer angeläget. Det har tydligen inte hindrat C och S från att redan bestämma sig och avsätta medel. Underlag krävs bara för andra. Vi nöjer oss inte med att vi bara vill ha en bro, vi vill ha konsekvensanalyser. Både finansiella och trafikmässiga, det må vara tråkigt inför ett val men är det rätta.

Henrik Frykberger, Oppositionsråd och kommunalrådskandidat för M

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.