Insändare: Förändringen inom särskolan pausas

Insändare
PUBLICERAD:
”Vi har beslutat att pausa organisationsförändringen för grundsärskolan inför höststarten”, skriver Ylva Winther och Anna Ullenius, skolchef respektive tf skolchef i Sunne kommun.
Foto: Fredrik Finnebråth
Utifrån organisatoriska förutsättningar, våra samtal med vårdnadshavare samt de synpunkter vi fått ta del av, har vi beslutat att pausa organisationsförändringen för grundsärskolan inför höststarten.

Under nästa läsår, 2022/23, genomför vi inga förändringar utan fortsätter processen tillsammans med rektorer, vårdnadshavare, lärare och elever för att finna en bra lösning framåt.

Det sker även en del statliga förändringar gällande grundsärskolan. Dessa spelar roll för den fortsatta planeringen. Grundsärskolan ska byta namn till anpassad grundskola, vilket vi tycker är ett mer inkluderande begrepp.

I början av höstterminen bjuder vi in till föräldramöte, då vi tillsammans ser över hur vi tar oss framåt och organiserar på ett bra sätt inför läsåret 2023/24.

Ylva Winther

Skolchef

Anna Ullenius

Tf skolchef

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.