Insändare: Höj lönen för Sunnes undersköterskor och vårdbiträden

Insändare
PUBLICERAD:
Partiet Hela Sunne tycker det är dags för ett lönelyft för hemtjänstens undersköterskor och vårdbiträden. (genrebild)
I våras kunde man i FB läsa att Sunne var bäst i Värmland beträffande personal-kontinuitet inom hemtjänsten. Under en tvåveckorsperiod hade en brukare i snitt besök i sitt hem av 15 olika medarbetare från hemtjänsten. Det är givetvis glädjande att Sunne är bäst i Värmland. Men hur många Sunnebor, som på äldre dagar behöver eller kommer att behöva hemtjänst, vill ha 15 olika personer i sitt hem under en tvåveckorsperiod?

Therese Skoglund, verksamhetschef vid hemtjänsten, berättade i artikeln, att strävan är att komma ner under 10, som är en politisk inriktning. Nu behövs det mer än en politisk inriktning för att få ner siffran till nivåerna i landets ”bästa” hemtjänstkommuner, det vill säga 7 som i Nynäshamn eller 8 som i Salem. Det behövs ökade ekonomiska resurser till hemtjänsten och omvandling av deltidstjänster och timtjänster till heltidstjänster. Lärdom kan också inhämtas från de många kommuner som ligger bättre till än Sunne.

Nu tillhör ju personalen inom hemtjänsten en lågavlönad grupp. Ett extra lönepåslag utöver avtal till denna grupp, det rör sig om cirka 300 personer, skulle säkerligen minska personal¬omsättningen och därmed också minska personalkontinuiteten inom hemtjänsten under en tvåveckorsperiod.

Måndagens den 27 juni fattar kommunfullmäktige beslut om budgeten för 2023. Hela Sunne yrkar tillsammans med KD, MP och V om ett lönepåslag om 500 kr per månad, beräknat på heltid utöver avtal, till hemtjänstens undersköterskor och vårdbiträden. Det har vi gjort förr men blivit nedröstade. Måhända är tiden nu mogen.

Björn Gillberg

Anette Sätherberg

Hela Sunne

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.