Hoppa till huvudinnehållet

Sätherberg och Lagerlöf har alltid verkat för bolagets bästa

Publicerad:
Björn Gillberg (HS) svarar sign. Skattebetalare på kritiken mot Hela Sunne i samband med vd-avtalet i Sunne Fastighets AB.
Björn Gillberg (HS) svarar sign. Skattebetalare på kritiken mot Hela Sunne i samband med vd-avtalet i Sunne Fastighets AB. Foto: Åsa Eneljung

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Svar direkt till sign Skattebetalare.

Uppgiften att styrelsen för Sunne Fastighets AB, vid ett möte den 13 juli 2021, beslutat att förlänga fastighetsbolagets verkställande direktörs uppsägningstid är felaktig. Något fysiskt styrelsemöte har ej hållits. Om samtliga styrelseledamöter är överens i en fråga kan dock styrelsen fatta beslut utan möte. Därvid upprättas ett protokoll per capsulam. Så har också skett av innebörden, att uppsägningstiden skulle förlängas. Enligt bolagets arbetsordning måste protokoll per capsulam undertecknas av samtliga styrelseledamöter. Så har ej skett. Därmed är protokollet en juridisk nullitet, det vill säga ogiltigt. Anställningsavtalet med en förlängning av uppsägningstiden är också ogiltigt, eftersom det saknas ett giltigt styrelsebeslut om förlängning. Något försök att mörka det hela har ej förekommit.

Det är korrekt att jag i media, när jag den 16 september 2021 fick ”styrelsebeslutet” refererat för mig, konstaterade att det kunde uppfattas som ”snubbeltrådar”. Avsikten var ju, om beslutet hade gällt, att avskräcka en eventuell ny styrelsemajoritet i fastighetsbolaget från att utan saklig grund avskeda bolagets vd. Detta, när bolaget var involverat i 200-miljonersprojektet Selma och ett avskedande enligt Sätherberg och Lagerlöf, skulle resultera i mycket kostsamma förseningar i avvaktan på att ny vd anställdes. Bolagets vd hade dessutom lett bolaget från förluster till positiva resultat.

När jag fick tillgång till protokollet från den 13 juli kom jag till slutsatsen att det var ogiltigt. Det påpekade jag tillsammans med Henrik Lagerlöf redan vid ett kommunstyrelsemöte den 28 september 2021. Det har jag sedan dess påpekat vid ytterligare möten i kommunstyrelsen och nu senast i kommunfullmäktige.

Det är enkom den auktoriserade revisorn, som avstyrkt ansvarsfrihet. Kommunens lekmannarevisor nöjer sig däremot med att rikta anmärkning mot Henrik Lagerlöf och Anette Sätherberg samt verkställande direktören och suppleanten Per Vitalis (S). Lekmannarevisorn nämner inte med ett ord den förlängda uppsägningstiden. Han har måhända, i motsats till den auktoriserade revisorn, insett att per capsulamprotokollet är ogiltigt och att det därför saknas grund för att avstyrka ansvarsfrihet.

Henrik Lagerlöf och Anette Sätherberg har mitt och Hela Sunnes förtroende. De har förtjänstfullt alltid verkat för bolagets bästa. År 2018 uppdagade de bland annat tillsammans med Marcus Bergsjö (M) betydande brister i fastighetsbolagets verksamhet beträffande bland annat momsredovisningen. Under flera års tid hade bolaget dessutom inte kontrollerat om alla hyresgäster betalade hyran. I vissa fall upptäcktes hyresskulder i storleksordningen hundra tusen kronor för enskilda hyresgäster. Bolagets ekonomisystem var i kaos med resultat att cirka 20 000 verifikationer fick gås igenom manuellt. Vidare uppdagades, att det saknades ett påskrivet avtal med entreprenören, när denne skulle påbörja tillbyggnaden av Allégården. Märk väl, att bolagets styrelseordföranden fram till hösten 2021 haft partibeteckningen S och/eller C.

Björn Gillberg

Hela Sunne

Artikeltaggar

ACTAnette SätherbergBjörn GillbergHenrik LagerlöfInsändareMarcus BergsjöPer VitalisSunneSunne Fastighets AB