Insändare: Snabb flytt av särskoleelever

Insändare
PUBLICERAD:
Insändarskribenten ifrågasätter Sunne kommuns beslut att flytta barn i åk 4-6 på särskolan på Skäggebergs skola till annan skola efter sommarlovet.
Foto: Fredrik Finnebråth

Med tre månaders varsel fram till verkställande har vi vårdnadshavare till barn i åk 4-6 på särskolan på Skäggebergs skola fått vetskap att våra barn skall flyttas till annan skola efter sommarlovet. Det verkar inte vara genomtänkt då planeringen inte riktigt verkar klar för exakt hur detta skall göras. Ett politiskt beslut som är taget 2019 ligger till grund. Enligt LSS-lagen skall man samverka med föräldrar både inför beslut och inför verkställning. Något som Sunne kommun verkar ha glömt.

Dessa individer behöver, mer än någon annan, ha stark struktur och framförhållning. Planering är a och o. Att dom vet var dom skall vara, hur dagen ser ut samt vilka lärare som är med dom är otroligt viktigt. Det är deras trygghet.

Vid förfrågan om gemensamt möte med både skolchef, rektorer, barnens lärare samt alla vårdnadshavare har jag och andra vårdnadshavare blivit nekade och istället blir vi erbjudna samtal var för sig med rektorer eller om vi vill, skolchef för att samtala om respektive elev.

Hur kan detta på något sätt vara ett gynnsamt upplägg för våra barn?

Ann-Sofie Gerebro

förälder

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.