Hoppa till huvudinnehållet

Insändare: Ett sorgligt spel för gallerierna

Publicerad:
Frågan om ansvarsfrihet för tre tidigare styrelseledamöter och förre verkställande direktören i Sunne Fastighets AB har utvecklats till ett sorgligt spel för gallerierna, skriver Hela Sunnes Björn Gillberg. Foto: Daniel Olausson

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Så har då kommunstyrelsens majoritet beslutat att föreslå kommunfullmäktige att vägra ansvarsfrihet för tre tidigare styrelseledamöter och förre verkställande direktören i Sunne Fastighets AB. Beslutet baseras på att bolagets auktoriserade revisor hävdar, att de tre styrelseledamöterna vid ett styrelsemöte den 13 juli 2021 beslutat att förlänga verkställande direktörens uppsägningstid med två år. Vilket enligt revisorn ”inte kan anses marknadsmässigt och medför risk för ekonomisk skada för bolaget”.

Nu är dock styrelseprotokollet från mötet inte giltigt, eftersom mötet hölls per capsulam, det vill säga utan ett ordinarie fysiskt möte. Därvid upprättas ett förslag till protokoll som cirkuleras bland styrelsens ledamöter för undertecknande. Enligt bolagets arbetsordning måste protokollet för att bli giltigt undertecknas av samtliga styrelseledamöter. En av ledamöterna skrev inte på. Därmed är protokollet en juridisk nullitet, det vill säga ogiltigt. Anställningsavtalet med en förlängning av uppsägningstiden på två år är också ogiltigt, eftersom det förutsätter ett giltigt styrelsebeslut. Detta har jag påtalat redan förra året vid möten med kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Med andra ord kommer två ytterligare årslöner ej att utgå till verkställande direktören. Bolaget kommer sålunda inte heller att drabbas av någon ekonomisk skada. Revisorns förslag, att ej bevilja ansvarsfrihet synes bygga på, att han ej uppfattat att styrelseprotokollet av den 13 juli och det därpå baserade anställningsavtalet är juridiska nulliteter, det vill säga ogiltiga.

Tyvärr tycks kommunstyrelsens majoritet inte förstå, att man, genom att gå på revisorns linje, helt felaktigt medger att anställningsavtalet gäller. Det hela har utvecklats till ett sorgligt spel för gallerierna.

Björn Gillberg

Hela Sunne

Artikeltaggar

Björn GillbergInsändareSunneSunne Fastighets ABSunne kommun