Insändare: Snabbt svar om gatunamn

Insändare
PUBLICERAD:
Miljöpartiet i Sunne vill att gator i Sunne namnges med anknytning till Selma Lagerlöf och hennes författarskap.
Foto: TT
Angående motion om namn på gator i Sunne med anknytning till Selma Lagerlöf.

Tack för snabbt svar på Miljöpartiets motion om att namnge gator med anknytning till Selma Lagerlöf och hennes författarskap samt att också lyfta fram framgångsrika kvinnor och påminna om dem med koppling till Sunne. Samt att återkoppla till kommunfullmäktige hur det ser ut när det gäller jämställdheten gällande namngivning av gator.

Motionen ansågs besvarad i kommunfullmäktiges beslut den 2 maj med att motionens intention ska beaktas vid framtida namngivningar av gator så framgångsrika kvinnor med koppling till Sunne lyfts och en jämn könsfördelning på kommunens gatunamn nås.

I underlaget till beslut framkommer det följande:

Att namngivning med personnamn (memorialnamn) inte bör ges efter levande personer. Vid framtida bostadsområden finns möjlighet att döpa fler gator i Sunne och då möjligheten att beakta motionens önskemål.

Utredning av ärendet framkom att av över 200 gatunamn i Sunne kommun är cirka 3% mansnamn och cirka 2% kvinnonamn. En förstudie kan därför inte komma fram till någon större ojämnvikt statistiskt. Inför byggandet av bostadskvarteren på Torvnäs beslutades det att namnge gatorna utifrån Göran Tunström och hans litterära verk. Något liknande kanske kan göras för Selma Lagerlöf och hennes verk för de nya bostadsområdena som finns som förslag i ny fördjupad översiktsplan, på Ulvsberg eller i Häljeby, i samband med anläggandet av dessa.

Eva Hallström, Miljöpartiet de gröna

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.