Insändarreplik: Överkörd kommunledning

Insändare
PUBLICERAD:
Henrik Frykberger (M), oppositionsråd i Sunne kommun, replikerar i debatten om personalförmåner till kommunanställda.
Foto: Dan Enwall
Replik till Centerpartiet.

Ni ägnar 2/3 i er insändare till att beskriva de vedermödor som samhälle och personal har haft de senaste åren. Det var ingen som ifrågasatte det i debatten i fullmäktige och definitivt inte undertecknad, utan tvärtom så delar nog samtliga den bilden. Det var mig veterligen inte heller någon som påstod att man som politiker inte får lägga förslaget, däremot handlade debatten i det lämpliga. Sen skriver ni att en nej-röst är ett nej till satsningen. Det är ju en direkt lögn, ni försöker lura Sunnes invånare med att oppositionen är emot att kommunens anställda ska få personalförmåner.

Oppositionens yrkande lyder som följer: Ärendet delegeras till kommunchef för avgörande då frågan faller under personal och löneförmåner.

Det är inte att säga nej utan att vara så pass professionell att man som politiker avstår det lockande i att profilera sig inför ett valår, genom att ta över kommunledningens jobb att bedöma hur och i vilken omfattning personal ska lönesättas/premieras. Skulle kommunchef göra bedömningen att det är bra och nödvändigt att göra extra satsningar utanför de budgetramar som kommunchefen har befogenhet över, så är det bara för kommunchefen att presentera ett äskande om medel inför kommunstyrelsen och där argumentera för satsningen. Nu blir det istället ett politiskt parti som ska argumentera och vår kommunchef som är den som har ansvaret, får sitta helt tyst och inte säga ett ord. Snacka om att offentligt köra över sin egen kommunledning av partitaktiska skäl.

Hade vi följt den normala gången och vår kommunchef initierat och presenterat det på ett bra och övertygande sätt så hade Moderaterna med största sannolikhet bifallit kommunchefens äskande om medel.

Henrik Frykberger (M) oppositionsråd

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.