Hoppa till huvudinnehållet

Insändare: Bygg upp ett beredskapslager

Publicerad:
Partiet Hela Sunne föreslår att Sunne kommun snarast bygger upp ett beredskapslager av livsmedel och drivmedel.
Partiet Hela Sunne föreslår att Sunne kommun snarast bygger upp ett beredskapslager av livsmedel och drivmedel. Foto: Lisa Olaison

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Hela Sunne föreslår att Sunne kommun snarast bygger upp ett beredskapslager av livsmedel och drivmedel.

Kommunen saknar i dag såväl egna livsmedelslager som drivmedelslager. Inte ens brandkåren har en egen drivmedelsdepå. Mot bakgrund av kriget i Ukraina och därmed förknippade stigande priser på livsmedel och olja och en trolig framtida global bristsituation, är det rimligt att kommunen bygger upp ett beredskapslager för kommunens behov. Oaktat dagens situation behövs ett lager för att kunna möta framtida kriser. Detta speciellt som staten saknar beredskapslager och import svarar för hälften av livsmedelskonsumtionen och nästan 100 procent av drivmedelskonsumtionen. Drivmedelsbolagen är endast skyldiga att lagerhålla tre månaders normalkonsumtion.

En livsmedelshall eller bensinstation omsätter lagret på en vecka.

I händelse av en global kris, av den typ vi nu kanske ser början på, finns risk att det inom någon vecka eller några veckor inte finnas drivmedel vid bensinstationerna och saknas livsmedel i livsmedelsbutikerna och hos grossister.

Kommunen tillhandahåller tusentals portioner mat varje vecka till skolbarn och kunder inom äldrevården och hemtjänsten. Distributionen till dessa kunder kräver drivmedel. Hemtjänsten och andra kommunala verksamheter kräver också drivmedel.

Hela Sunne har därför som ett initiativärende till kommunstyrelsen föreslagit, att ett beredskapslager för livsmedel och drivmedel svarande mot två månaders kommunal konsumtion snarast byggs upp. Utifrån kommunens kostnader för livsmedel och drivmedel 2021 och ett påslag på 30 procent, vilket förefaller rimligt, kräver ett sådant lager en kapitalinsats på 4,3 miljoner kronor. Kapitalkostnaden härför blir i praktiken noll. Detta eftersom kommunen, i stället för att ha 4,3 miljoner på banken till nollränta, har beloppet lagrat som livsmedel och drivmedel, som sannolikt till följd av värdestegring ger en bättre avkastning än nollränta eller låg ränta.

Det förutsätts, att livsmedelslagret byggs upp med konserver och torrvaror, som ej kräver kylförvaring. Vidare förutsätts, att kommunen införskaffar eller hyr drivmedelscisterner och pumpar. Lagerlokaler för livsmedlen bör kunna mobiliseras inom ramen för tillagningslokalerna. Tanklager med pumpar placeras lämpligen vid kommunförrådet.

Kostnader för lagerlokaler, drivmedelscisterner och administration av aktuellt beredskapslager hamnar i storleksordningen 1–2 miljoner kronor per år. Finansieringen sker lämpligen via kommunens resultat. Oaktat att kostnaderna i nuet ej låter sig specificeras i detalj är det Hela Sunnes uppfattning, att ett beslut om uppbyggnad av aktuellt lager är ett måste, som bör ges hög prioritet. Det handlar om att skydda samhällets svagaste.

Björn Gillberg, Hela Sunne

Karl Grankvist, Hela Sunne

Artikeltaggar

Hela SunneInsändareSunneUkraina