Debatt: Sänk skatten på biodrivmedel

Politik
PUBLICERAD:
Centerpartiet vill sänka skatten på förnybara drivmedel.
Foto: PONTUS LUNDAHL / TT
Det krävs stora insatser för att hejda klimatförändringarna, i såväl Sverige som världen i övrigt. Sverige är på många sätt ett föregångsland när det gäller klimatarbetet. Vi har under de senaste decennierna klarat av att kombinera hög tillväxt med sjunkande klimatutsläpp. Det bygger till stor del på vår höga andel förnyelsebar energi, inte minst i vår elförsörjnng, men också att vi är i framkant när det gäller utveckling och användning av miljövänlig teknik.

Samtidigt är Sverige ett land med långa avstånd och ungefär en tredjedel av Sveriges utsläpp kommer från transportsektorn. Ska vi nå våra klimatmål behöver utsläppen minska med 70 procent till år 2030. För det krävs fortsatt omställning för våra transporter. För att nå det målet är reduktionsplikten ett mycket viktigt verktyg. Reduktionsplikten innebär att andelen förnybara bränslen som blandas in i de fossila drivmedlen stadigt ska öka.

Reduktionsplikten innebär att Sveriges klimatpåverkan från transporter, som går på bensin och diesel, blir lägre år för år. Ett antal partier har nu ifrågasatt själva reduktionsplikten. Det är en mycket olycklig utveckling då ett slopande av reduktionsplikten skulle höja Sveriges utsläpp väldigt mycket.

Centerpartiet menar att det finns en annan väg och presenterar idag ett åtgärdspaket som bidrar till att snabba på omställningen i transportsektorn med skattebefrielse på det förnybara och mer produktion av biodrivmedel. Samtidigt lägger vi flera förslag för att underlätta för människor som behöver bilen i sin vardag och för att ta sig till och från jobbet.

Sammanlagd effekt per person med bil som kör i genomsnitt 1500 mil per år, boende på landsbygden: 500-7500kr/år beroende på avstånd till arbete och val av drivmedel. Detta samtidigt som vi snabbar på den gröna omställningen.

Centerpartiet föreslår:

1. Sänk skatten på förnybara drivmedel inom reduktionsplikten (2,7 miljarder år 2022)

2. Stoppa skattehöjningen på rena biodrivmedel

3. Reformera reseavdraget med ökat landsbygdsfokus (3,3 miljarder kronor)

4. Ökad biodrivmedelsproduktion i Sverige (600 miljoner kronor)

5. Fördubblad dieselnedsättning för jordbruket (800 miljoner kronor)

Daniel Bäckström, riksdagsledamot (C)

Ola Persson, regionråd Värmland (C)

Kristina Lundberg, kommunstyrelsens ordförande i Sunne (C)

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.