Insändare: Gillberg (HS) i blåsväder – igen!

Insändare
PUBLICERAD:
"Björn Gillberg (HS) har blivit en rättshaverist”, menar sign. Rättskaffens.
Foto: Fredrik Finnebråth
Upprinnelsen till det hela är att Henrik Lagerlöf (HS) under sommaren 2021 medverkade till ett beslut att ge dåvarande vd:n för Sunne Fastighets AB en fallskärm på tre årslöner, det vill säga 3,9 miljoner kronor. Detta utan att först kontakta ägaren, Sunne kommun.

Lagerlöf var tillfällig ordförande för en decimerad styrelse och lyckades få med sig två ledamöter i beslutet. Enligt Björn Gillberg (HS) var orsaken till åtgärden att lägga ut ”snubbeltrådar” så att ägaren Sunne kommun inte skulle säga upp vd:n. Nu blev han ändå uppsagd och det kostar kommunen 3,9 miljoner kronor. Pengar som behövs inom skola och äldreomsorg.

Det är klart att kommunfullmäktige blev irriterat över tilltaget och gjorde en misstroendeförklaring mot Henrik Lagerlöf (HS) och de två andra ledamöterna. Gillberg har överklagat kommunfullmäktiges beslut om misstroendeförklaring till förvaltningsrätten som nu begärt in yttrande från Sunne kommun.

Kommunens yttrande till förvaltningsrätten avhandlades på kommunstyrelsens möte den 30/11. Trots att Björn Gillberg var i högsta grad jävig yrkade han på avslag till förmån för sitt eget överklagningsärende! Han fick naturligtvis kommunstyrelsen emot sig. Kommunstyrelsen står fast vid att rikta misstroende mot de tre ledamöterna.

Detta är ett rejält politiskt övertramp och en politisk fadäs från Gillbergs sida. Detta ärende kommer att gå till den politiska historien i Sunne.

Det normala om man är jävig i ett ärende, är att man lämnar sammanträdeslokalen så länge ärendebehandlingen pågår. Om man inte lämnar lokalen får man naturligtvis inte delta i diskussion, ställa yrkanden eller delta i beslut. Som grädde på moset reserverade sig Gillberg mot beslutet! Ja, Björn Gillberg har blivit en rättshaverist.

Rättskaffens

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.