Insändare: Sagolik fars i Sagolika Sunne

Insändare
PUBLICERAD:
Sagolika Sunne ter sig allt mer som en mardrömssaga, menar sign. Bortom bekymrad kommuninvånare.
Foto: Dan Enwall
Måndagens sammanträde i kommunfullmäktige var ingenting annat än en fars, där majoriteten valde att rikta misstroende mot tre av fastighetsbolagets styrelseledamöter.
Ledamöter som redan avsagt sig alla sina uppdrag i styrelsen.

Det enda som kan uppnås med detta misstroende är därför hämnd.

Så detta är alltså inget annat än ett patetiskt uttryck för den hämndlystenhet som råder hos de styrande partierna Centern och Socialdemokraterna.

Att ordföranden sedan inte ens tillät de båda närvarande före detta styrelseledamöterna att yttra sig med hänvisning till jäv, samtidigt som det riktades hårda anklagelser mot deras person och agerande, och trots återkommande vädjanden från Björn Gillberg (HS) att dessa borde få chansen att försvara sig, är ett sådant inkompetent och skamligt agerande från kommunfullmäktiges ordförande, och ett så uppenbart missbruk av dennes befogenheter, att denne borde avgå med omedelbar verkan.

Detta visar också med all önskvärd tydlighet vilket förakt mot demokrati och yttrandefrihet som Centern och Socialdemokraterna har, och att dessa inte skyr några medel för att genomtvinga sin vilja. Ironin i att Kristina Lundberg (C) inledde mötet med att påpeka att den svenska demokratin nu fyller 100 år var därför påtaglig.

Alla de av kommunfullmäktiges ledamöter som bidrog till att rösta igenom detta förslag borde skämmas för sin roll i denna obegripliga fars.

Så jag riktar mig nu till resten av Sunne kommuns invånare och frågar; med tanke på den uppenbara inkompetens och den sandlådenivå av småaktighet, hämndlystenhet och maktfullkomlighet som uppvisades så tydligt på måndagskvällen; är detta verkligen den sortens människor vi vill ska styra i vår kommun framgent? Sagolika Sunne ter sig allt mer som en mardrömssaga.

Bortom bekymrad kommuninvånare

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.