Insändarsvar: Jag räds inte att ta ansvar

Insändare
PUBLICERAD:
”Jag räds inte att ta ansvar för det som uppdraget kräver”, skriver Sunnes kommunalråd Kristina Lundberg (C) bland annat i sitt svar till ”Alltjämt bekymrad kommuninvånare”.
Foto: Daniel Olausson
Svar på insändaren ”Att göra en höna av en fjäder”

Hej, ”Alltjämt bekymrad kommuninvånare”. Jag berättar mer än gärna om det vi gör och varför för att beskriva hur vi som jobbar nära Sunne Fastighets AB ser på saken. Du drar stora slutsatser utan att ha varit med.

Vad gäller Sunne Fastighets AB så har det varit problematiskt under många år. Alltsedan jag tillträdde som kommunstyrelsens ordförande har jag arbetat för att reda ut problemen. Vi kan inte blunda för dem av rädsla för att det blir obekvämt. Det är vårt ansvar i den politiska ledningen att se till att det som inte fungerar åtgärdas och att skattebetalarnas pengar används på bästa sätt. Vi kan exempelvis inte fortsätta betala ut pengar till bolaget utan trovärdiga underlag. Vi vill helt enkelt ha ordning och reda och skapa bra förutsättningar för Sunnes utveckling.

Mitt uppdrag som kommunstyrelsens ordförande är att, tillsammans med övriga i kommunstyrelsen, leda och styra kommunen i enlighet med det reglemente och den delegation som kommunfullmäktige beslutat.

Du beskriver det som en maktkamp där kommunledningen piskat upp en mediastorm. Det vi har gjort är det som förväntas av oss: att jobba för att kommunens skattepengar används väl – både i våra bolag och i förvaltningen - och besvarat de frågor vi får från media. Det är självklart för oss att vara öppna och försöka ge saklig information. Vi har stor respekt för demokratin och jobbar för den varje dag. Och sanningen är att det inte är möjligt att bedriva maktkamp med sin egen ägare. Ägaren bestämmer genom ägardirektiv och bolagsordning. Styrelse och företagsledning har att arbeta efter dessa, eller avgå.

Det är kommunfullmäktige, som är kommunens högst beslutande organ, som står bakom kritiken mot bolaget – inte jag. Så fungerar en demokratiskt styrd organisation, det finns tydliga spelregler som gäller alla.

Det finns tyvärr några som ser sig ha vinning av att måla upp mig som konfliktskapande och provocerande.

Jag jobbar för den demokratiskt valda majoriteten, för alla människors lika värde och möjligheter i samhället – och jag räds inte att ta ansvar för det som uppdraget kräver.

Vill du ha fakta kring vad som hänt i bolaget så kontakta mig gärna. Men några saker är viktiga att belysa: förra året gjorde bolaget, enligt deras egna siffror, en vinst på förvaltningen av kommunens fastigheter på drygt 5 miljoner kronor. Delårsrapporten per sista augusti visar en vinst på nästan 3,5 miljoner kronor. Alltså har det funnits all anledning för oss i kommunledningen att inte tillskjuta mer medel utan trovärdiga underlag från bolaget.

Vi hoppas nu att vi kan avsluta detta kapitel och att den nya styrelsen och ledningen för Sunne Fastighets AB kan ge den arbetsro som de anställda så väl förtjänar i bolaget. Vi hyser stor tilltro till den kompetens som nu finns i styrelsen.

Mitt löfte till Sunneborna är att fortsätta ta tag i saker som inte fungerar väl. Vi är satta att hantera skattepengar och målsättningen är att skapa så mycket välfärd som möjligt för de resurser vi har.

Kristina Lundberg (C)

kommunstyrelsens ordförande i Sunne

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.