Insändarsvar: Hoppas frågetecknen rätats ut

Insändare
PUBLICERAD:
Bostadshuset på Sundsbergs gård.
Foto: Daniel Olausson
Svar på Anders Bromans insändare ”Kan Sunne kommun ge bort en fastighet som man inte äger?”

Sunne kommuns ambition är att säkra en långsiktigt hållbar drift av Sundsbergs gård. Som svar på dina frågor är lagfart alltid knutet till en fastighet, det vill säga till marken. Man kan inte få lagfart på en byggnad. Det är otvetydigt så att kommunen är registrerad ägare av byggnaden. Enligt Skatteverkets uppgifter övergick ägarskapet från stiftelsen till kommunen 1997.

Mellan kommunen och stiftelsen pågår en konstruktiv dialog som mynnat ut i ett förslag som går ut på att kommunen skänker byggnaden med en tillhörande tomt till stiftelsen. Stiftelsen kan därefter söka lagfart på fastigheten, hyra ut byggnaden och få viktiga intäkter för att kunna fullgöra sitt åtagande. Vår förhoppning är att alla frågetecken nu rätats ut och att stiftelsen kan fortsätta utveckla den historiska plats som Sundsbergs gård utgör bland Sunnes många intressanta besöksmål.

Per Branzén, tf verksamhetschef samhällsbyggnad, Sunne kommun

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.