Insändare: Kan Sunne kommun ge bort en fastighet som man inte äger?

Insändare
PUBLICERAD:
"Kan Sunne kommun ge bort ett hus man inte äger”, undrar Anders Broman.
Foto: Daniel Olausson
Frågan har blivit aktuell efter en artikel i Fryksdalsbygden 17/9 2021. Där står det att kommunen avser att ge bort ”bostadshuset” på Sundsbergs gård till Stiftelsen Sundsbergs Gård.

Det har under flera år pågått en strid om äganderätten till ”bostadshuset”. Vid kommunstyrelsens möte 27/8 2019 redovisades en tjänsteskrivelse där det står: ”att kommunen har lagfart på fastigheten (samtliga byggnader inklusive bostadshuset)”. Jag har bett att få se lagfartshandlingen avseende ”bostadshuset” men ännu ej fått se den. Kommunen har ej heller kunnat visa på någon gåvohandling eller annan överlåtelsehandling vad gäller ”bostadshuset”. Kommunen fick sin lagfart på marken och övriga byggnader på Sundsberg 1976. Bostadshuset byggdes först 1978. Enligt efterlämnade handlingar från makarna Sjökvist byggdes ”bostadshuset” åt Stiftelsen. Det var också Stiftelsen som lämnade in ansökan om bygglov.

Att kommunen inte har någon lagfart på ”bostadshuset” bekräftas också av kontakt med lantmäteriet. I lantmäteriets handlingar står att ”bostadshuset” vilar på ofri grund. Det vill säga att det är olika ägare till mark och bostad. Att kommunen har lagfart på marken är helt klart. Det betyder att det är någon annan som äger ”bostadshuset”. Det mesta talar för att det är Stiftelsen som är ägaren. Stiftelsens ägarskap bekräftas också av en advokatutredning som utfördes år 2020.

Min vädjan till kommunen. Släpp på prestigen och erkänn att Stiftelsen redan äger ”bostadshuset”. Det är bättre än att begå en nästintill olaglig handling att ge bort något som man inte äger.

Anders Broman

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.