Insändare: Politiker i kyrkovalet

Insändare
PUBLICERAD:
Karl-Johan Adolfsson (C) ger sin syn på partipolitiker och kyrkoval.
Foto: Bengt Krönström
Jag har svårt att förstå påståendet att partipolitiker som är medlemmar i Svenska kyrkan inte ska ställa upp i Kyrkovalet. Som barn blev jag döpt och gick i söndagsskolan. Där grundades mina kristna värderingar.

Ett antal år senare blev jag medlem i Centerns Ungdomsförbund, CUF. Där var grundtanken att alla människor har samma värde och rättigheter. Värderingar som kommer från bibeln och FN-stadgan.

Jag lämnar inte min tro hemma om jag går på ett kommunmöte. Likadant lämnar jag inte mina centervärderingar hemma om jag går på ett kyrkligt möte. Därför är vi många centermedlemmar som i kyrkovalet kandiderar under partibeteckning till pastorat, stift och/eller kyrkomötet.

Karl-Johan Adolfsson, kandidat i Sunne pastorat och Karlstads stift

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.