Insändare: Hissproblem

Insändare
PUBLICERAD:
Insändarskribenten har hissproblem.
Foto: Robin Haldert/TT
Hissen är handikappad. Eller för att uttrycka sig svenskt-korrekt: hissen är funktionsvarierad.

Variationen består i att den i bottenvåningen varken vill släppa in folk eller ut. Inte jämt och inte alla. Det finns vissa som han har en särskilt relation till. Hissen har så att säga en relationsvariation. Så det måste vara fel på en själv, när man inte släpps in. Man försöker att härma andra boende för att lura djäveln. Utan resultat. Man är helt enkelt en för dålig skådespelare. Sen är det ju några, som aldrig anlitar hissen - så kanske hissen känner sig negligerad och spelar ”beleidigte Lebereurst” (förolämpad leverkorv. När psykologisk krigföring inte kröns med succè, går man upp till andra våningen, hämtar hissen och kör upp till våning tre. Så att man i alla fall lämnar platsen med segerkänslan över maskinen, vilkens funktionsvariation säkert bara är simulerad.

Så långt kåseridelen. Nu till allvaret. På dörrkarmen finns ett telefonnummer. Det går till tillverkaren. Dom hänvisar Dig till Sunne fastigheter. Dom svarar bara mellan 8.30 och 11.30. Ringer Du till kommunens växel, svarar damen, att det redan har kommit in klagan och att dom redan har gjort en felanmälan. Det är dag 4 efter att funktionsvariationen uppträtt.

Hans-Ulrich Gyllenberg

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.