Insändare: Alla goda krafter behövs i kyrkan

Insändare
PUBLICERAD:
”I en demokratisk folkkyrka behövs alla goda krafter oberoende av vad det står högst upp på valsedeln”, skriver Benny Ahremark Persson (C).
Foto: Åsa Eneljung
Kyrkovalet ges inte så stort eko i massmedia, men något som kommit upp i den debatt som ändå förs, är de politiska partiernas medverkan – ska de delta i kyrkovalet?

Jag har lång erfarenhet av att vara förtroendevald inom Svenska kyrkan, närmare 50 år, vilket inneburit att jag under årens lopp träffat många förtroendevalda inom kyrkans alla tre nivåer, kyrkomöte, stift och församling. En stor del av de förtroendevalda jag mött och möter inom kyrkan är även politiskt engagerade i ett parti, på kommun-, region- eller riksdagsnivå.

Även om de i kyrkovalet företräder någon annan nomineringsgrupp än det parti de är engagerad i, antar jag att de har med sig samma värderingar inom kyrkan som inom sitt politiska engagemang.

Det jag har konstaterat under alla år jag varit engagerad, är att de allra flesta jag möter har ett brinnande intresse för kyrkan och dess verksamhet, oavsett de är nominerade av ett politiskt parti eller inte.

Om kyrkans verksamhet skulle se annorlunda ut om de politiska partierna stod utanför vet jag inte. Sannolikt vore det ändå i stort sett samma personer som var förtroendevalda inom kyrkan.

I en demokratisk folkkyrka behövs alla goda krafter oberoende av vad det står högst upp på valsedeln. Den viktigaste frågan är: Vad vill nomineringsgruppen och kandidaterna med kyrkan?

Om vi tar Centerpartiets värderingar och vad de står för, är det inga större problem att ta reda på detta. Det kan vara betydligt svårare när nomineringsgruppens beteckning är ”Levande församling” eller ”Opolitiska i Svenska kyrkan”.

Det är du som väljare som måste få avgöra vilken nomineringsgrupp och vilka personer du vill rösta på.

Beträffande Centerpartiet så driver vi inte centerpolitik i Svenska kyrkan men vi tar med oss Centerpartiets värderingar som utgår från alla människors lika rätt och värde. Under mina snart 50 år som engagerad inom Svenska kyrkan har jag aldrig känt mig styrd av partiet i de beslut jag varit med och fattat.

Med förhoppning om ett högt valdeltagande i kyrkovalet!

Benny Ahremark Persson (C), kandidat i kyrkovalet

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.