Hoppa till huvudinnehållet

Insändare: SFAB är ett aktiebolag och inte en nämnd eller utskott

Publicerad:
”Partipolitiska tvister hör inte hemma i ett aktiebolag”, skriver Björn Gillberg (Hela Sunne). Foto: Dan Enwall

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Replik till Tobias Eriksson och Kristina Lundberg

Den 23 juli ondgör sig i FB Tobias Eriksson (S) och Kristina Lundberg (C) över att styrning och ledning av Sunne Fastighets AB blivit ett ”politiskt spel för Hela Sunne”. Att det hela blivit en politisk fråga beror på, att fastighetsbolagets ordförande Freddy Kjellström (C) och styrelseledamoten Kerstin Larsson (C) under uppmärksammade former den 25 juni i FB förklarade, att de lämnade sina uppdrag med omedelbar verkan. I skrivande stund kvarstår dock Freddy Kjellström som bolagets ordförande allt under det att Kerstin Larssons utträde ur styrelsen har registrerats hos Bolagsverket den 28 juli.

Därefter kom avhoppet att politiseras ytterligare genom att Lundberg lät kalla till ett extra kommunstyrelsemöte den 30 juni med förslag ”att kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige prövar förtroendet för styrelseledamöterna i Sunne Fastighets AB”. Man ville med andra ord få bort de ”kvarvarande” styrelseledamöterna Anette Sätherberg (S), Bo Eråker (M) och Henrik Lagerlöf (HS) från styrelsen. Hela styrelsen inklusive de tre kvarvarande ledamöterna beviljades så sent som den 21 juni ansvarsfrihet vid ordinarie bolagsstämma, varefter de kort därefter ansågs så olämpliga, att de skulle avsättas av den politiska majoriteten (C+S). Detta verkar om något vara ett politiskt spel för gallerierna. Speciellt som kommunstyrelsen beslöt, att föreslå kommunfullmäktige, att enbart rikta kritik mot bolagets styrelse för två formaliafel.

Ytterst handlar det hela om, att SFAB:s ledning liksom det tre kvarvarande styrelseledamöterna hävdar, att SFAB inte får full kostnadstäckning för bolagets förvaltning av kommunens fastigheter. Dessutom saknas, sedan snart ett år tillbaka, ett avtal som reglerar ersättningen till bolaget från kommunen. Den frågan borde ha lösts på tjänstemannanivå och/eller genom förhandlingar mellan kommunens icke politiska ledning och bolagets vd och styrelse. De senare har enligt aktiebolagslagen juridiskt och ekonomisk ansvar för bolaget i motsats till Eriksson och Lundberg.

Sedan 2018 har C+S haft ordförandeposten i bolaget. Men man har inte haft majoritet i bolagets styrelse. Detta eftersom Anette Sätherberg (S) vägrat att dansa efter partipiskan och istället tillsammans med Eråker och Lagerlöf, enligt aktiebolagslagen, satt fastighetsbolagets intressen främst. Återstår att se hur C+S, vid ett extra möte med kommunfullmäktige den 9 augusti, tänker hantera frågan. SFAB är inte en politisk nämnd eller ett utskott. Det är ett aktiebolag, där partipolitiska tvister inte hör hemma.

Björn Gillberg, Hela Sunne

Artikeltaggar

Björn GillbergInsändareKristina LundbergSunneSunne Fastighets ABTobias Eriksson