Insändarsvar: Tråkigt att det blir ett politiskt spel för Hela Sunne

Insändare
PUBLICERAD:
”Det är tråkigt när ledning och styrning av ett bolag verkar bli ett politiskt spel för Hela Sunne” skriver Tobias Eriksson (S) och Kristina Lundberg (C).
Svar till Björn Gillbergs insändare ”SFAB:s kvarvarande styrelseledamöter har gjort en bra insats.”

Det är tråkigt när ledning och styrning av ett bolag verkar bli ett politiskt spel för Hela Sunne. Vi i majoriteten tycker att det är viktigt med ledning, styrning och kostnadskontroll av kommunens alla verksamheter, inklusive de kommunala bolagen.

På bolagsstämman för Sunne Fastighets AB, som ägde rum i slutet av juni, bekräftade VD och ekonomichef att de förvaltade fastigheterna gjort ett överskott på ca 5,1 mkr 2020. Detta har även bekräftats i mail från bolagets ekonomichef. Uppgifterna har kommit från bolaget, inte en siffra kommer från kommunen.

Det fanns inget motstånd från oss i majoriteten att tillföra de 6,9 mkr som bolaget sa sig behöva 2020. Men när det nu visar sig att detta tillskott genererade ett stort överskott så vill vi inte tillföra ytterligare medel utan tillförlitliga underlag.

Sedan 2018 har nettokostnaden för kommunen ökat med 15 mkr, oaktat förändring i beståndet. Att vi efterfrågar underlag, analyser och kostnadsbesparande åtgärder är helt naturligt och något som vi alltid förväntas göra. Syftet med att slå ihop förvaltningen av kommunens och bolagets fastigheter var att skapa en effektivare verksamhet, mer ”pang för pengarna”, men med den kostnadsutveckling som nu varit så har kostnaderna för förvaltning i stället ökat.

De hyror som vi betalar in till fastighetsbolaget är skattepengar och varje krona som går till bolaget är en krona som inte kan gå till händer i vård, skola eller omsorg. Därför är vi i majoriteten väldigt mån om att bolaget ska arbeta hårt för att komma ner i kostnader som de senaste åren skenat i bolaget. Det står var och en fritt att ta del av bolagets årsredovisningar.

Revisorerna gett bolaget erinran under 2019 och 2020 på grund av bland annat brister i styrning och ledning och de, liksom vi, vill se att de förvaltade fastigheterna inte bekostas av de egen ägda. Men lika viktigt för oss är att våra hyrespengar inte bekostar bolagets egna fastigheter. Detta var tyvärr fallet 2020 enligt bolagets egna siffror. Vi ska inte använda skattebetalarnas pengar för bolagets egna fastighetsbestånd.

De siffror som ligger till grund för förvaltningsavtalet (och därmed budgeten) har till 100 procent tagits fram av bolaget. De är ett genomsnitt av kostnaderna för 2019 och 2020. Den korrigering som gjorts är genom den oberoende konsult som varit med i framtagandet av avtalet som föreslog att en högre indexuppräkning får göras så 2,5 % uppräkning för 2021 gjordes.

Hela Sunnes (kvartettens) budget byggde på majoritetens förslag och hyresraden var inte en sak som ni ville förändra.

Enskilda politiker beslutar inte om huruvida det finns förtroende för en bolagsstyrelse eller inte. Det är endast kommunfullmäktige som har befogenhet att göra det. Och i slutänden väljarna och tillika skattebetalarna som väljer fullmäktige.

Som kommunstyrelse är vi tillsammans satta att leda och styra kommunens verksamheter på uppdrag av fullmäktige. Därför ansåg vi att en enad kommunstyrelse som föreslår att kommunfullmäktige uttalar kritik mot bolagets styrelse var en viktig markering.

Att vi snabbt kallade till extra kommunstyrelse ledde till att styrelsen ändrade sitt beslut och den omedelbara faran för att bolaget och därmed skattebetalarna skulle lida ekonomisk skada var över och det tyckte vi också vägde tungt. Dessutom granskas ju styrelsearbetet av oberoende, professionella revisorer och det är mycket möjligt att deras granskning kan leda till andra rekommendationer till fullmäktige.

Kristina Lundberg (c), kommunstyrelsens ordförande

Tobias Eriksson (s), kommunstyrelsens förste vice ordförande

Så här jobbar Fryksdalsbygden med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara sanna och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.