Insändardikt: Vindkraft ä dä så bra...

Insändare
PUBLICERAD:
Göbben i stöga breve’ (vägen) diktar om vindkraften i Sunne.
Apropå Vindkraftsinvigning och Samverkan:

Vindkraft ä dä så bra...

Unner tia dä byggs ä re då inge å ha

Int nön kan tro va mycke trafik dä blett

Måst skriv av mej, anners tapper ja vett

Våran byvägs trafik ha öke markant

Då bilera blåser förbi, då gäller dä å hölle sej på sin kant

Å damme ligger kvar som e dimme

Int bar e stönn, utta timme etter timme

En litten väg har förvannlats te autobahn

Mång kör rent ut sagt, fort som faan

Inge gehör varken från byggherre eller vägsamfällighet

Det är 70 på vägen som gäller, dä bord vi vet

Värker ju häller allri ta slut

Å unner tia ska vi boende va tyste å vete hut

Miljön blir ju så bra med propellrer i lufta?

Int för öss boende iallefall, söm på avgaser får lukta

Förstår int häller varför di skull använn en väg bland folk å fä

Då de iställ kunn bruke den genom skogen, där dä bare ä trä

Byggda har nu fått en annan karaktär

Vi som bor här mår int så gött, enda söm ä lättare för öss ä å svär

Göbben i stöga breve’ (vägen)

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.