Hoppa till huvudinnehållet

Insändarsvar: Vi stöttar handeln

Publicerad:
Sunnes kommunalråd Tobias Eriksson (S) och Kristina Lundberg (C) svarar näringsidkarna som saknar parkeringar i centrum.
Sunnes kommunalråd Tobias Eriksson (S) och Kristina Lundberg (C) svarar näringsidkarna som saknar parkeringar i centrum. Foto: Fredrik Finnebråth

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Svar på insändaren: Varför sviker kommunen Sunnes butiker? - Fryksdalsbygden

Hej insändarskribenter, vi är helt eniga med er om att det är viktigt att Sunne centrum är levande och attraktivt.

Vi arbetar vidare med en hållbar utveckling av centrum för att det ska bli trevligare, attraktivare och tryggare på ett sätt som gynnar både handel, restauranger, boende och besökare. Upprustningen av Kvarngatan och satsningen på mötesplatsen vid Frykensundet är några åtgärder.

Sunne kommun har en handelsstrategi som pekar ut att centrumhandeln ska växa och den grundas på fakta, erfarenheter och goda exempel. Vi hoppas att det vi gör tydligt visar att vi stöttar handeln samtidigt som vi försöker tillgodose viktiga behov som trivsel och trygghet.

Vi vill att man känner sig inbjuden och gärna tillbringar tid i centrum. Vår ambition är att locka besökare att stanna längre än bara ett kort bilstopp. En promenad i ett trevligt centrum ger tillfälle att spontant besöka fler butiker.

Det stämmer att vi tycker att dialog är viktigt eftersom vi behöver fånga upp olika perspektiv för att få så bra beslutsunderlag som möjligt i olika frågor.

Det var efter dialog med handeln som kommunen införde p-skiva för att förhindra långtidsparkeringar på centrala parkeringsplatser och frigöra dem till de som vill handla. Vi bygger ut gång- och cykelvägar så att fler kan välja bort bilen för att de som bor längre ut/på annan ort ska ha tillgång till parkering.

När det gäller området där Hasses handelsträdgård tidigare låg, har vi haft flera dialogmöten:

• med centrumföreningen mittsunne där synpunkterna om parkeringsplatser framförts till oss

• med näringslivsrådet, inkluderat en skrivelse från oss och dialog direkt med företrädare för olika nätverk

• med olika grupper om den fördjupade översiktsplanen för tätorten. Bland annat har behovet av fler grönytor i centrum påtalats.

Vår uppgift som kommun är att göra en bedömning av det vi uppfattar som bästa lösningen för helheten. Flera tjänstemannaförslag för det nya parkområdet, både med och utan p-platser, har diskuterats. Förslaget som förordades av kommunens plangrupp var utan p-platser. Här är grunderna för helhetsbedömningen:

- parkeringsplatser anläggs i anslutning till ICA:s nya butik på Stora torget. Därmed frigörs p-platser på ICA:s nuvarande parkering i Lagerlöfsparken/vid Mejeriängen

- komplettering är gjord med fler p-platser, mc-parkering och släpvagnsparkeringar vid Mejeriängen/Lagerlöfsparken/gästhamnen

- en beläggningsinventering visar att det finns utrymme för besökare att parkera under dagen Flera arbetsplatser har redan flyttat/ska flytta sina parkeringsplatser från centrum

- ytan vid fd Hasses handelsträdgård behövs för att komplettera dagens utbud av grönytor. Grönyta försvann när parkeringarna gjordes mitt emot järnvägsstationen

- det nya parkområdet blir inte detsamma om trafik släpps in. Trafiksäkerhet, buller och avgaser måste tas hänsyn till vid utformningen. Det handlar inte om platsbrist, utan om att skapa en plats som är trygg och trevlig

Exempel på satsningar som den politiska majoriteten föreslår i budgeten för 2022 med syfte att stärka handeln:

• satsning på entréerna till Sunne för att fler som passerar vid E45:an ska lockas att svänga av och handla

• satsning på en ny webb för besökare, en handelssida är skapad för att besökare lättare ska upptäcka handeln i Sunne

• avsätta pengar för arrangemang för att locka fler besökare

Kristina Lundberg (C), kommunstyrelsens ordförande

Tobias Eriksson (S), kommunstyrelsens 1:e vice ordförande

Artikeltaggar

FrykensundetIcaInsändareKristina LundbergMejeriängenSunneTobias Eriksson