Debatt: Visa förtroende för jägareförbunden

Debatt
PUBLICERAD:
”Det är dags att återskapa regeringens Allmänna uppdrag och att äntligen inrätta den viltvårdsmyndighet som riksdagen faktiskt beslutade om redan 2015, ett beslut som regeringen hittills nonchalerat”, skriver debattörerna.
Foto: Lars Pehrson / SvD / TT
I januari skrotade regeringen och Naturvårdsverket det allmänna uppdrag som Svenska Jägareförbundet haft ända sedan 1939 och som finansieras med Viltvårdsfonden, vars pengar kommer från det statliga jaktkort som jägarna årligen löser.

Regeringen kom i stället med ett nytt organisationsbidrag till Jägareförbundet, som ska gälla för flera år i stöten. Enligt detta ska nu viltövervakning, klövviltsförvaltning och trafikeftersök upphandlas. Tidigare har Jägareförbundet och jägarna skött dessa åtaganden väl, med sitt stora kunnande, breda geografisk närvaro, stora engagemang och mångåriga erfarenhet.

Regeringens har motiverat förändringarna med att EU ställt krav om upphandling av dessa delar. I själva verket har EU i egentlig mening redan lagt ned ärendet om upphandling.

I beslutet den 7 januari gav regeringen Naturvårdsverket i uppdrag att sköta och administrera upphandlingen och komma med förslag på vilka förändringar som måste till för att regeringens beslut ska gå i lås. Naturvårdsverkets resulterande förslag var att centralisera stora delar av viltförvaltningen, till högre kostnad mot i dag.

De här författningsändringarna har ingen majoritet i riksdagen, utan är ett verk av Socialdemokraterna och Miljöpartiet i regering. Trots att det rör sig om jägarnas pengar väljer de att ta över allt större delar av jakt- och viltvårdsuppdraget. Det är provocerande för jägarkåren att se uppdraget försvinna från deras jägarförbund och in i en statlig myndighet som redan sedan tidigare till stora delar har förbrukat sitt förtroendekapital.

Det allmänna uppdraget har fungerat utmärkt genom åren och är en stor anledning till att vi har haft en så välskött förvaltning fram till dags dato. Det ideella arbete som jägarkåren levererat har varit grunden i förvaltningen av Sveriges viltstammar. Det har minst sagt varit kostnadseffektivt eftersom det helt finansierats genom jägarnas statliga jaktkort.

Förbundet har en ovärderlig kompetens med hög trovärdighet, som har starka band med jägarkåren, vilket gör att det jakt- och viltvårdsuppdragets betydelse för jakt- och viltvården i Sverige inte kan överskattas. Här finns utbredda kunskaper om jakt i allmänhet och om svenska naturförhållanden i synnerhet. Ja Sveriges jägarkår utgör en ovärderlig kunskapsbank, som i stor utsträckning besitter och för vidare och kunskap om djur, natur och kultur. Att ta ifrån dem detta uppdrag vore en smärre katastrof för jakt- och viltvården i Sverige.

Det bör också understrykas att det inte finns ett utan två jägarförbund i Sverige, Svenska Jägareförbundet och det mindre Jägarnas Riksförbund, som på sina håll faktiskt är större än Svenska Jägarförbundet. Även Jägarnas Riksförbund spelar en stor roll i viltförvaltningen, inte minst genom ett mycket stort arbete med utbildning av jägare. Även Jägarnas riksförbund har därför fått pengar från Viltvårdsfonden.

Det är dags för en motoffensiv nu för att återskapa regeringens Allmänna uppdrag och för att äntligen inrätta den viltvårdsmyndighet som riksdagen faktiskt beslutade om redan 2015, ett beslut som regeringen hittills nonchalerat.

Runar Filper (SD), riksdagsledamot Värmland, Miljö- och Jordbruksutskottet

Mats Nordberg (SD), riksdagsledamot Dalarna, Miljö- och Jordbruksutskottet

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.