Insändare: Apropå den höga kommunchefslönen

Insändare
PUBLICERAD:
Insändarskribenten hoppas att Petra Svedberg blir en bra kommunchef ”nu när Sunne lagt pengar på rekrytering av två kommunchefer sista året”.
Foto: Dan Enwall
Häromdagen utsåg Hagfors kommun en ny kommunchef, som fick 79 500 kronor i månadslön. En mer rimlig lön för en kommun av Sunnes och Hagfors storlek. Sunnes nya kommunchef, Petra Svedberg, fick 14 500 kronor mer i månaden om man räknar in de månatliga pensionsavsättningarna.

Petra Svedberg har arbetslivserfarenhet från arbete i landsting/region. Även om arbetet i landsting/region har vissa beröringspunkter med arbetet inom en kommun som Sunne, så är skillnaderna desto fler.

Vi får hoppas att Petra Svedberg blir en bra kommunchef nu när Sunne lagt pengar på rekrytering av två kommunchefer sista året. Petra Svedberg har ett digert arbete att ta sig an, då kommunen har brister inom många områden, bland annat ledning och styrning, vilket även revisorerna pekat på. Orsaken till bristerna har bland annat varit bristande kontinuitet på kommunchefsposten och även kommunchefer av varierande kvalité.

Sen till ”kommunalrådet i tjänstemannakläder”, Kristina Lundberg, som blev politiker och kommunalråd över en natt. För att bli ett bra kommunalråd krävs erfarenhet av många års politiskt arbete. Man bör även ha deltagit i politiska kurser och seminarier. Det är viktigt inom kommunpolitiken att inte korsa den osynliga gränsen mellan politikens uppdrag och tjänstemannens ansvarsområde. Politiken får inte gå in och peta i det som är tjänstemännens ansvarsområde och omvänt tjänstemännen får inte gå in i politikens uppdrag.

Att korsa den gränsen var ett av de första misstagen som Kristina Lundberg begick i september 2020. Utan det kommunala fastighetsbolagets vd Anders Svenssons vetskap, planerade Kristina Lundberg ett möte med kommunens städleverantör. Det slutade med att Svensson sade upp sig.

Vi har aldrig fått reda på varför den förra kommunchefen, Torbjörn Dybeck, fick sparken. Förmodligen var det någon liknande orsak, det vill säga konflikt mellan politikens uppdrag och tjänstemannens ansvarsområde. Torbjörn Dybeck fick aldrig tillfälle att visa sina förmågor.

Argus

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.