Insändare: Du är varmt välkommen, Petra

Insändare
PUBLICERAD:
Henrik Frykberger (M), oppositionsråd i Sunne kommun.
Foto: Dan Enwall
Har följt Hela Sunne och Björn Gillbergs utspel sista veckan i media och på Facebook angående vår nya kommunchef Petra Svedberg. Jag hade inte tänkt att kommentera Gillbergs utspel först men efter fredagens artikel i Fryksdalsbygden känner jag att jag måste.

När det gäller Gillbergs kritik mot rekryteringsprocessen, så delar jag hans åsikt att hela Au borde ha varit delaktig i rekryteringen, precis så som när den förre kommunchefen Dybeck rekryterades. Jag varnade även majoriteten och dess företrädare för att konsekvenserna av att hålla Björn utanför kan komma att bli just det vi ser nu, nämligen att vi inte når enighet och därmed ger den nya kommunchefen en dålig start. Det var tydligen majoriteten beredda att ta, för det var uppenbarligen viktigt för dem att inte Björn var med. Med det sagt så blir jag ändå ledsen av att läsa Gillbergs kritik i offentlig press och hur han undergräver förtroendet för vår nya kommunchef bland både allmänhet och de anställda som hon är satt att leda. Vi är kommunchefens arbetsgivare och med det följer ett ansvar att inte fånga politiska poänger på enskilda tjänstemäns bekostnad.

Björn har inte träffat vare sig Petra eller den kandidat som han förordar, att då offentligt såga kompetensen hos en tillträdande hög chef och förorda en annan istället gör att jag inte kan vara tyst. Det rimmar illa med både arbetsgivaransvaret och med att i samma intervju beklaga sig över att inte ha fått vara med i rekryteringsprocessen, där just kompetensen och lämplighet till befattningen på just vår kommun avgörs.

Vad gäller lönen så är den hög ja, det tycker vi alla. Med den höga lönen följer ett stort krav från min sida. Det är att få ordning på de interna problem som vi tyvärr alla i den politiska toppen är medvetna om finns och är överens om att de finns. Har inte uppfattat att majoriteten på något vis idag förnekar det. Jag har varit informerad om vilka nivåer på lön som det handlar om av majoriteten och gett mitt samtycke.

Med det vill jag från min och moderaternas sida hälsa Petra Svedberg välkommen som vår nya kommunchef och ser fram emot att få jobba tillsammans med dig

Henrik Frykberger, oppositionsråd (M)

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.