Debatt: Heja Sveriges bönder!

Debatt
PUBLICERAD:
I januari i år presenterade LRF sina nya hållbarhetsmål för den gröna näringen.
Foto: Jonas Ekströmer/TT
Vecka 47 är LRF:s hållbarhetsvecka. För oss bönder är hållbarhet avgörande – vi har levt av och med naturen i tusentals år.
I januari i år presenterade LRF sina nya hållbarhetsmål för den gröna näringen. Intresset för klimatnytta och hållbarhet ligger verkligen i tiden med allt som händer i vår omvärld.

Med LRF:s hållbarhetsmål vill vi berätta att de gröna näringarna har många lösningar! Vi tror nämligen stenhårt att allt vi behöver i framtiden går att ta fram i samklang med naturen och där spelar de gröna näringarna en stor roll.

De gröna näringarna kan inte bara ta fram hållbar mat, utan även nya material (exempelvis bioplast och tyg som redan idag görs av växtfibrer från skogen), drivmedel och byggmaterial med mera som är hållbara.

LRFs hållbarhetsmål innehåller både miljömässiga, ekonomiska och sociala mål som alla syftar till att stärka det svenska lantbruket. De är uppdelade på tre miljömål, två ekonomiska mål och ett socialt mål. När det kommer till miljön handlar det om att öka klimatnyttan, främja den biologiska mångfalden och öka resurseffektiviteten. Gällande ekonomi ligger fokus på att öka lönsamheten och konkurrenskraften och öka jordbruks- och skogsproduktionen i Sverige. Att öka landsbygdens attraktionskraft är målsättningen för det sociala målet. Det ska vara lika lätt att bo på landsbygden och driva företag och ta del av allmän service som inne i städer.

Redan nu är har vi kommit långt i vårt hållbarhetsarbete, särskilt inom miljöområdet, den svenska bonden har mycket att vara stolt över! För tionde året i rad har Sverige den lägsta antibiotikaanvändningen i Europa. Vi har friska och välskötta djur. Vi håller landskapet öppet och med hjälp av betande djur så är vår betesmark lika artrik som en regnskog – det kan man kalla biologisk mångfald! För varje träd som tas ner planteras två nya. Träden i våra svenska skogar binder faktiskt 83 procent av Sveriges koldioxidutsläpp och ger oss alla syre att andas varje dag. Våra gårdar utgör en plats för småfåglar att bo, få sina ungar och livnära sig på insekter.

Dessa är endast ett fåtal exempel på vad som är positivt för miljön och hållbarheten.

Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Genom att du väljer svensk mat och andra svenska produkter från jord och skog ger du oss lantbrukare möjlighet att fortsätta med vårt arbete, samtidigt som vi behåller vår vackra natur, liv på landsbygden och arbetstillfällen. En större efterfrågan på våra svenska produkter leder till att den inhemska produktionen ökar och vi kan minska importen av livsmedel från andra länder, från länder där maten produceras på ett betydligt mindre hållbart sätt.

Kajsa Lander och Cecilia Avelyne, LRF:s Hållbarhetsambassadörer i Värmland

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.