Hoppa till huvudinnehållet

Insändarsvar: Reglementet sattes ur spel

Publicerad:
Björn Gillberg (HS replikerar i frågan om rekryteringsprocessen för ny kommunchef i Sunne.
Björn Gillberg (HS replikerar i frågan om rekryteringsprocessen för ny kommunchef i Sunne. Foto: Pia Holmström

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Genmäle från Björn Gillberg (HS)

En kommunchef skall givetvis vara alla partiers och medborgares kommunchef. Därför är det viktigt, att om möjligt alla Sunnes partier står bakom valet av ny kommunchef. I ett inlägg i FB den 30 oktober pekade jag på det olämpliga i, att de två kommunalråden Kristina Lundberg (C) och Linda Johansson (S) egenmäktigt och utan stöd i något reglemente hade beslutat, att endast kommunstyrelsens presidium, det vill säga de själva samt oppositionsrådet Henrik Frykberger (M) skulle deltaga i intervjuer med sökandena till posten som ny kommunchef.

Jag påpekade, att enligt kommunstyrelsens reglemente skall kommunstyrelsens allmänna utskott (Au), tillika personalutskott, förbereda personalfrågor, som sedan skall beslutas av kommunstyrelsen (Ks). Sålunda skall Au handlägga frågan om rekrytering av kommunchef, vilket också skedde, när den tidigare kommunchefen rekryterades. Därvid deltog hela Au vid intervjuerna med kandidaterna.

På detta replikerar Nils Ahlqvist (C) med flera i FB den 6 november, att när Gillberg satt vid makten sköttes våren 2015 intervjuerna med sökandena till posten som kommunchef av kommunstyrelsens dåvarande presidium, det vill säga Tobias Eriksson (S), Gunilla Ingemyr (C) och Gillberg (HS). Vi tre hade då att tillämpa ett helt nytt reglemente, som hade tagits fram före valet 2014 av den dåvarande politiska majoriteten. Detta i anledning av att den politiska organisationen förändrades i grunden från och med 1 januari 2015. Hela Sunne (HS) kom in i Sunnes kommunalpolitik efter valet hösten 2014 och hade inte haft något inflytande över det nya reglementet.

Vi, det vill säga Eriksson, Ingemyr och Gillberg, föreslog till det då nyinrättade Allmänna utskottet (Au) tillika personalutskott, att man skulle föreslå kommunstyrelsen att utse Berit Westergren till kommunchef, vilket skedde. Ingen av oss funderade då på innebörden av att det i det nya reglementet stadgades, att allmänna utskottet skulle ”bereda” personalfrågor, som skulle handläggas av kommunstyrelsen. Men, när det sedan under 2018/2019 blev aktuellt att revidera reglementet kom innebörden av begreppet ”bereda” att diskuteras. Jag ingick i arbetsgruppen.

Arbetsgruppen kom fram till att ordet ”bereda” inte behövde förtydligas, utan att det var uppenbart att hela Au och ingen annan skulle bereda ärenden som gällde anställning av kommunchef. Så skedde också, när det blev aktuellt att ersätta Berit Westergren senhösten 2019 med en ny kommunchef. Med andra ord deltog hela Au i intervjuerna med de sökande kandidaterna.

Insändare: Majoritetens maktmissbruk i SunneInsändarreplik: Oppositionen är representerad

Det är därför märkligt, att Kristina Lindberg (C) och Linda Johansson (S) egenmäktigt och utan grund i något reglemente, beslutade att endast kommunstyrelsens presidium skulle deltaga i intervjuerna och därigenom stänga ute två av Au:s ledamöter. Henrik Frykberger (M) och undertecknad begärde därför ett extra Au, som hölls den 11 november. Därvid krävde undertecknad samt Fredrik Andersson (M), ersättare för Frykberger, att hela Au skulle deltaga i intervjuerna. Men majoriteten, det vill säga Kristina Lindberg (C), Linda Johansson (S) och Bengt Hedelin (C)) beslöt, att endast kommunstyrelsens presidium skulle vara med vid intervjuerna. Därigenom sattes tveklöst reglementet och utvecklad praxis ur spel.

Nils Ahlqvist och hans allianskollegor hävdar i rubricerad insändare, att oppositionen är representerad vid intervjuerna i form av oppositionsrådet Frykberger (M). Formellt sett representerar han dock endast Moderaterna och samverkanspartnern Liberalerna. Undertecknad representerar fyra samverkande partier, det vill säga HS, V, MP och KD. Med andra ord hålls en stor del av oppositionen utanför intervjuerna och urvalet av kommunchefskandidater.

Björn O. Gillberg (HS)

Artikeltaggar

Allmänna utskottetBerit WestergrenBjörn GillbergGunilla IngemyrHenrik FrykbergerInsändareKristina LundbergLiberalernaModeraternaNils AhlqvistSunneSunne kommunTobias Eriksson