Hoppa till huvudinnehållet

Insändare: Majoritetens maktmissbruk i Sunne

Publicerad:
Sunne kommun befinner sig i kaos, enligt Björn Gillberg, partiet Hela Sunne.
Sunne kommun befinner sig i kaos, enligt Björn Gillberg, partiet Hela Sunne. Foto: Åsa Eneljung

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Den 23 oktober påpekade ”Flugan på väggen” i FB, att det inte är kommunalråden, det vill säga Kristina Lundberg (C) och Linda Johansson (S), som tillsätter ny kommunchef utan kommunstyrelsen. Detta i anledning av kommunalrådens påståenden i media om motsatsen.

På detta svarar samma dag kommunalråden i FB, att kommunstyrelsens presidium, det vill säga de två kommunalråden samt oppositionsrådet Henrik Frykberger (M), väljer ut kandidater till kommunchefsjobbet. Kandidaterna skall sedan enligt Lundberg/ Johansson träffa kommunstyrelsens presidium samt representanter för kommunens kommunledningsgrupp och fackliga representanter.

Med andra ord har kommunalråden Lundberg/Johansson helt struntat i kommunstyrelsens reglemente. Där framgår, att kommunstyrelsens allmänna utskott (Au), tillika personalutskott, skall förbereda personalfrågor, som sedan skall handläggas av kommunstyrelsen. Sålunda skall Au handlägga frågan om rekrytering av kommunchef, vilket också skedde när den tidigare kommunchefen rekryterades. Därvid deltog bland annat hela Au vid intervjuerna med kandidaterna. I Au ingår förutom undertecknad Henrik Frykberger (M) samt Kristina Lundberg (C), Linda Eriksson (S) och Bengt Hedelin (C).

Något formellt beslut om att avvika från reglementet föreligger inte. Likväl har Lundberg/Johansson helt egenmäktigt beslutat att hålla Au utanför anställningen av kommunchef. Henrik Frykberger (M) har inte som presidieledamot, deltagit i något beslut om att frångå reglementet.

Jag har i mail till Lundberg/Johansson krävt att Au skall involveras i valet av ny kommunchef genom att bl.a. deltaga i intervjuerna. De hävdar likväl att Au inte skall involveras i processen. Jag är sålunda som ledamot av Au och kommunstyrelsen inte välkommen att deltaga i intervjuerna av sökandena till kommunchefsjobbet.

Jag skall i stället som ledamot av kommunstyrelsen endast ges tillfälle att ta ställning till en enda kandidat till posten som kommunchef och utan insyn i urvalsprocessen. Detta är maktmissbruk och i strid med grundläggande demokratiska regler och aktuellt reglemente.

Lundbergs/Johanssons agerande är ett exempel av många på hur konstellationen C+S egenmäktigt styr Sunne kommun utan att följa reglementen och skriftligen fastlagda rutiner och/eller se till att nödvändiga rutiner för styrning av kommunen skapas.

Därför befinner sig Sunne kommun i kaos. Därför har kommunen låtit det kommunala bostadsbolaget svara för skötseln av kommunfastigheter till för låg ersättning. Därför har chefen för bostadsbolaget sagt upp sig. Därför har kommunala tjänstemän skrivit på avtal om försäljning av fastigheter, oaktat att de inte har rätt att skriva på avtalen. Därför har en tjänsteman utan befogenhet skrivit på städavtal värda tiotals miljoner. Därför saknas arbetsbeskrivningar för verksamhetscheferna. Exemplen kan mångfaldigas.

Vi i Hela Sunne har i en motion och vid många senare tillfällen krävt, att kommunen skall ta in extern expertis för få till stånd skriftliga regler och rutiner, så att man får ordning på kommunen. Men majoriteten, det vill säga C+S, har stoppat alla sådana förslag i kraft av en rösts övervikt i kommunstyrelse och kommunfullmäktige.

Ska vi behöva vänta till nästa val för att få ordning på Sunne kommun?

Björn O. Gillberg (Hela Sunne)

Artikeltaggar

Björn GillbergHenrik FrykbergerInsändareKristina LundbergLinda JohanssonSunneSunne kommun