Insändare: Brist på politiskt ansvar och ledarskap

Insändare
PUBLICERAD:
"Kristina Lundberg (C) har nog inte förstått att hon börjar sin politiska bana fel", skriver sign. ”Flugan på väggen”.
Foto: Bengt Krönström
Man kan bli ytterligt bekymrad över hur det skall gå för Sunne kommun och bristen på politiskt ansvar och ledarskap.

Gunilla Ingemyr hoppade av skutan, kanske inte är så förvånande när man kan se och höra om det allvarliga ekonomiska läget som kommunen befinner sig i.

Ingemyr har väl inte gjort sig mest känd för att vara en ledare som starkt engagerat sig i ekonomiska frågor. Hon har varit duktig på att synas och klippa band men det löser inte allvarliga kommunala utmaningar.

Att C och S inte haft förmåga att ta sig an de stora politiska problemen är kanske inte heller förvånande utan man travar på i gamla fotspår.

Jag tror mycket beror på en kultur i politiken i Sunne där man inte kunnat skilja på olika roller. Tjänstemän har blivit politiker och politiker mer av tjänstemän.

Nu ser vi än en gång hur den politiska ledningen hanterar sina tidigare felaktiga beslut. Man gör det enkelt för sig och säger att man inte har förtroende för kommunchefen och vips så sparkas han. Ingen självinsikt att man kanske gjorde en felrekrytering, eller kanske det är så att kommunchefen ställde krav på politiken att man måste ta tag i de strukturella problemen i Sunne? Vi lär aldrig få vet det, men pengar och energi kostar det att rekrytera igen. En sak känns säker, det saknas politiskt ledarskap i kommunen

Vi såg tidigare att ett antal rektorer sa upp sig från kommunen. Inte var det bara ett sammanträffande att så många kompetenta personer slutar på samma gång. Det är än en gång ledningsproblem i kommunen.

Nu slutar också fastighetsbolagets chef i kommunen, detta efter att centern bytt kommunalråd och som tydligen inte förstått sin roll i politiken. Samma visa igen. Politiken blandar sina roller och det är ett ledarskapsproblem i kommunen.

Vi som kommuninnevånare behöver ställa oss frågan varför så många vänder Sunne ryggen. Jag för min del är tyvärr övertygad om att den vänskapskorruption som man kanske får kalla det, levt allt för länge i kommunens väggar och man kan inte skilja på den politiska rollen och tjänstemannarollen. Blir man obekväm på något sätt då åker man ut annars sitter man still i båten och klappar rorsman på ryggen.

Det skulle inte alls förvåna mig om det kommer att bli fler som slutar framöver. Om det beror på att man inte själv orkar med den kultur som råder i kommunen eller om det beror på att man blir obekväm och får kommunledningens silkessnöre kommer vi nog inte alltid att få veta.

Det finns en tjänst som vi vet kommer att finnas kvar utan att någon kan ge sig på den, och det är kommunstyrelsens ordförande egna tjänst som näringslivs- och kulturchef, även om den blir vakant

Kommunen rasar i företagsranking men i Sunne vill man tydligen ha en vikarie på denna tjänst.

Kommunstyrelsens ordförande Kristina Lundberg låser kanske en av kommunens viktigaste tjänster för sin egna framtida trygghet. Man kan inte rekrytera någon fast anställd på denna tjänst. Hon skall dessutom i sin nya roll som kommunstyrelsens ordförande ge budgetramar för näringslivsverksamheten i kommunen. Lundberg har nog inte förstått att hon börjar sin politiska bana fel. Nu rasar Sunne i företagsrankingen men i Sunne vill man inte tillsätta en ordinarie tjänst som jobbar med så viktiga frågor som kultur och näringslivsfrågor.

”Flugan på väggen”

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.