Hoppa till huvudinnehållet

Insändare: Om kommunens obetalda miljonskulder

Publicerad:
"Det är hög tid att den politiska majoriteten i Sunne slutar använda bostadsbolaget som mjölkko för att dölja kommunens usla finanser", skriver partiet Hela Sunnes Björn Gillberg och Henrik Lagerlöf.
"Det är hög tid att den politiska majoriteten i Sunne slutar använda bostadsbolaget som mjölkko för att dölja kommunens usla finanser", skriver partiet Hela Sunnes Björn Gillberg och Henrik Lagerlöf. Foto: Dan Enwall

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Det styrande blocket (C+S) har som bekant inte klarat av att hålla 2020 års budget och inte heller under våren lyckats presentera en budget för 2021. Detta trots att den skulle ha antagits före sommaruppehållet. Att sparka kommunchefen, samtidigt som kommunen befinner sig i en ekonomisk och organisatorisk kris, är inte lyckat.

Lägg till detta, att Sunne Fastighets AB verkställande direktör Anders Svensson sedan januari 2019 tillsammans med bolagets ”nygamla” styrelse har avslöjat skrämmande brister hos kommunens ekonomiavdelning, som fram till utgången av 2018 skött bostadsbolagets bokföring och redovisning. Lyssna gärna på Anders Svenssons redogörelse inför kommunfullmäktige den 7 september. Gå in på kommunens hemsida under ”webbradio”.

Av Anders Svenssons föredragning framgår bland annat, att det under flera års tid inte har kontrollerats om bostadsbolagets hyresgäster har betalat hyran. Inkasso har inte förekommit. På ”stan har det gått rykten att man inte behöver betala hyran”. Det handlar i vissa fall om hyresskulder i storleksordningen hundra tusen kronor för enskilda hyresgäster. Skulder, som i efterhand, inte kan drivas in. Inte nog med detta. Inför kommunfullmäktige, liksom tidigare inför kommunstyrelsen, berättade Anders Svensson om en mångmiljontvist mellan Sunne kommun och bostadsbolaget beträffande lokalvårdskostnader.

Sunne Fastighets AB tog för några år sedan över förvaltningen av kommunens fastigheter. Ersättningen till bolaget reglerades i ett avtal, som visat sig bygga på felaktiga grunder. Resultatet har blivit att bostadsbolaget under 2018 och 2019 inte har kunnat debitera kommunen för faktiska kostnader för lokalvård, det vill säga städning. Bostadsbolaget har därigenom årligen subventionerat kommunens lokalvårdskostnader med cirka 10 miljoner kronor. Något som är olagligt och enligt Anders Svensson givetvis måste rättas till.

Anders Svensson har förgäves sedan början av året försökt omförhandla detta avtal. Kommunalrådet Tobias Eriksson (S), tillika ordförande för bostadsbolaget, har visat föga intresse för att ordna upp det hela. Därför har bostadsbolaget från och med 31 juli sagt upp avtalet med kommunen för att få en omförhandling. Bostadsbolagets tillkommande krav på kommunen för lokalvårdskostnader uppgår, från och med uppsägningstidpunkten till och med årets utgång, till ca 5 miljoner kronor. Därtill kommer lokalvårdskostnader på cirka 10 miljoner kronor under 2021, som ej beaktats i de budgetförslag, som hitintills presenterats av kommunens styrande politiska gruppering. Om kommunen gör rätt för sig i denna fråga drabbas kommunen av negativa årsresultat både 2020 och 2021 i storleksordningen 5 respektive 10 miljoner kronor.

Det är hög tid, att Tobias Eriksson inser det oförenliga med att sitta på två stolar och förhandla med sig själv, som kommun och som bostadsbolag. Det är också hög tid, att kommunens styrande gruppering, det vill säga C+S, slutar använda bostadsbolaget som mjölkko för att dölja kommunens usla finanser.

Björn Gillberg (HS) och Henrik Lagerlöf (HS)

Artikeltaggar

Anders SvenssonBjörn GillbergHenrik LagerlöfInsändareSunneSunne Fastighets ABTobias Eriksson