Hoppa till huvudinnehållet

Insändare: Dra inte alla politiker över en kam

Publicerad:
"Vår uppfattning är, att anställda, som med all rätt för fram kritik mot förhållanden inom kommunen, i flera fall drabbats av mobbning och särbehandling", skriver Björn O. Gillberg och Henrik Lagerlöf från partiet Hela Sunne.
"Vår uppfattning är, att anställda, som med all rätt för fram kritik mot förhållanden inom kommunen, i flera fall drabbats av mobbning och särbehandling", skriver Björn O. Gillberg och Henrik Lagerlöf från partiet Hela Sunne. Foto: Dan Enwall

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Den 31 juli skriver i FB en lärare om tystnadskulturen, som råder inom Sunne kommun. Han/hon nämner, att ”om man har åsikter som inte passar högsta ledningen” så drabbas man av ”korrigerande samtal” varvid följden blir att man byter jobb. Läraren skriver ”det är tragiskt att inte politikerna förstår vilken katastrof detta faktiskt är”. Uppgiften bör korrigeras såtillvida, att majoriteten av Sunnes ansvariga politiker inte förstår.

Arbetsrättsliga frågor hör hemma i Allmänna Utskottet (Au) tillika personalutskottet. Utskottets ordförande är Tobias Eriksson (S) med ett fackligt förflutet. Övriga ledamöter är Gunilla Ingemyr (C), ytterligare en centerpartist, det moderata oppositionsrådet samt den ene av undertecknade, det vill säga Björn Gillberg (HS). Gillberg har under flera års tid, utan att få gehör, i Au tagit upp vad vi i HS upplever som kränkningar av kommunanställda och bristande kunskap hos vissa chefer beträffande arbetsrätt. Dessa chefer tycks inte förstå den i lag reglerade relation, som råder mellan arbetsgivare och fackliga företrädare. De kan inte skilja på person och sakfråga. Vi hänvisar bland annat till Gillbergs skrivelse den 9 januari 2018 till Au:s ledamöter.

Vår uppfattning är, att anställda, som med all rätt för fram kritik mot förhållanden inom kommunen, i flera fall drabbats av mobbning och särbehandling. Resultatet har ibland blivit att den drabbade sagt upp sig. I ett fall gör vi gällande, att en anställd utsatts för ett justitiemord, som ledde till den anställdes självmord. Se i denna fråga Gillbergs protokollsanteckning vid Au:s möte den 15 januari 2020.

Bland dem, som enligt vår uppfattning utsatts för mobbning och särbehandling, kan också nämnas Lärarförbundets förra och nuvarande ordförande. Det har nu gått så långt, att Lärarförbundets ombudsman i Värmland nyligen vänt sig direkt till Au med en begäran, att kommunen skall anlita extern expertis för att utreda det hela. Detta emedan en chef svarat för särbehandling och kränkningar.

Björn O. Gillberg (HS) och Henrik Lagerlöf (HS)

Artikeltaggar

Allmänna utskottetBjörn GillbergGunilla IngemyrHenrik LagerlöfHSANInsändareSunneTobias Eriksson