Insändare: Att fatta ett ofattbart beslut

Insändare
PUBLICERAD:
Kommunhuset i Sunne.
Foto: Åsa Eneljung
Att fatta beslut är att bestämma saker. I Sunne är det politikern Gunilla Ingemyr (C) som bestämmer det mesta. Men att fatta beslut betyder inte att man fattar vad man bestämmer.

När Gunilla inte förstår sina beslut så säger hon att ”det är utifrån tjänstemännens förslag som vi fattar beslut”. Då menar hon att det är cheferna i kommunen som bestämt åt henne vad hon ska bestämma. Så sa hon när hon hade bestämt att rektorerna i Sunne skulle få fler skolor att leda (NWT 3/6).

Den här gången var det skolchefen som hade skrivit till Gunilla och de andra politikerna för att be om ett beslut. Förslaget var fyra sidor långt och fullt av ord och besvärliga meningar. Men det verkade nog trovärdigt, för Gunilla ställde sig bakom.

Bland alla orden skrev skolchefen att med fler skolor blir det lättare för rektorerna att leda lärarnas arbete. Men det stämmer inte, för det är långt mellan skolorna och en rektor kan inte vara på flera platser samtidigt. I en tidigare utredning hade två dyra experter förklarat den saken mycket tydligt. Men det mindes kanske inte skolchefen? Hon hänvisar inte till några källor och hade kanske inte läst så mycket innan hon skrev?

Skolchefen skrev också att det skulle bli lättare att flytta lärare och elever mellan skolorna. Hennes text är svår att förstå men flyttandet skulle kanske vara ett sätt att spara pengar? I så fall hade det behövts en uträkning av hur mycket pengar som kunde sparas. Varför det blir lättare att flytta lärare och elever förklarades inte heller.

Texten var lång, dunkel och svår att förstå. Och kanske hade Gunilla inte hört Esaias Tegnérs visdomsord om att ”det dunkelt sagda är det dunkelt tänkta”? Inte heller ringde det några varningsklockor när skolchefen inte nämnde några risker och nackdelar med förslaget. Sådana brukar det alltid finnas. Men Gunilla kände kanske stort förtroende för skolchefen och tog nog för givet att förslaget var förankrat i verkligheten?

Förankrat var det tydligen inte eftersom rektorerna sa upp sig. Nu försöker samma skolchef anställa nya rektorer. Så småningom ser väl Gunilla till att skolchefen själv byts ut, för beslutet sparar ju inte några pengar. Kanske är hon även så oblyg att beslutet backas? Oavsett vad så kommer det avbrutna ledarskapet att kosta. Budgeten blir ännu svårare att klara och undervisningen försämras.

Men om några år är skolan som vanligt igen. Då får eleverna lära sig att det som står i en text inte alltid stämmer. De kommer att förstå hur man med ett ”källkritiskt förhållningssätt” kan avslöja grundlösa påståenden. Det kan de ha nytta av den dag de själva vill bli politiker i Sunne.

Maktlös betraktare

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.