Insändare: Skapa resurser i stället för paket

Insändare
PUBLICERAD:
"Om Alma Löv har spännande utställningar är det Alma Löv som är destinationen. Det är viktigt att man förstår att besökarnas reseanledningar i dag är helt destinationsstyrda", skriver Peter Besterman.
Foto: Dan Enwall
Sunne är en kommun i Sverige, där kulturen betyder väldigt mycket när det gäller att skapa identitet. Kulturen är också en stor också anledning till varför folk väljer att bosätta här och en mycket viktig och drivande del av besöksnäringen i kommunen. Men vad är kommunens strategi för att inte nöja sig med detta, utan att utveckla och stärka kulturnäringen i Sunne?

När den förra kulturchefen gick i pension valde kommunen att plocka in kulturen under näringslivsenheten, där dessutom turist- och besöksnäringen redan sorterar. En fara med detta är att man glömmer bort kulturens egenvärde och börjar behandla kulturnäringen som vilken annan affärsverksamhet som helst. Tror man att framgången och drivkraften bakom till exempel Västanå teater eller Alma Löv handlar om ett näringslivstänk i första hand, så misstar man sig grundligt och är dessutom djupt okunnig om hur verkligheten ser ut.

När Sunne turism lades ner för några år sedan fanns det drygt 1,5 miljoner kronor avsedda för att driva turistbyråverksamhet, något som skulle kunnat avsättas i en pott för att kunna användas för att skapa nya och utveckla redan befintliga evenemang både inom kulturen och andra besöksnäringar. Men i stället valde man att öppna en turistbyrå på biblioteket och döpa om den till Infopoint. Varför användes inte dessa pengar för att utveckla exempelvis Inge Bråten Memorial, Västanå teater, Alma Löv eller varför inte Sundsbergsområdet med kopplingen till Selma Spa?

Den stora frågan är hur man lockar fler besökare och kulturkonsumenter till Sunne?

Här tror jag att det är viktigt att man förstår att besökarnas reseanledningar idag är helt destinationsstyrda, detta innebär konkret att:

Om Västanå teater spelar föreställningar i Berättarladan, så är detta anledningen till besöket i Sunne.

Om IFK Sunne anordnar Vattenland Cup med 100 deltagande lag, där spelarnas föräldrar och ledare också medverkar, så är fotbollsturneringen reseanledningen.

Om Alma Löv har spännande utställningar är det Alma Löv som är destinationen.

I år, under rådande pandemi, går de flesta företag inom kultur och besöksnäring på knäna. Då satsar Sunne kommun 350 000 kronor på paketering av befintliga produkter, ja alltså de som är öppna…

Detta är enligt kultur- och näringslivschefen Kristina Lundberg och kommunalråden Tobias Eriksson och Gunilla Ingemyr en strategi för att lindra effekten av Covid-19. Denna ”satsning” är endast en rad aktiviteter staplade på varandra som till största delen handlar om paketering, marknadsföring, tävlingar och säljerbjudande.

– Stora Kulturpaketet

– Entré (och guidning) till Mårbacka, Rottneros park och Alma Löv

– Rabatt i butiker och caféer på respektive anläggning

– Lunchkupong på valfri restaurang (restauranger som väljer att delta)

– Shoppingcheckar

Noterbart är att varken Rottneros park, Alma Löv eller Mårbacka nämner den här ”jättesatsningen” på sina hemsidor och för övrigt ingen annan heller…

Detta är inget annat än ett taffligt försök att panikartat skapa något för att undvika kritik under parollen: "Vi politiker och tjänstemän gör minsann jäättemycket och jobbar såå hårt för Sunne”.

Här menar jag att man gör ett allvarligt fel, då man tror att det är själva paketeringen som är det viktiga i stället för att se till att hjälpa kulturentreprenörerna att skapa fler och bättre evenemang i Sunne. I den rådande situationen handlar det framförallt om att lyckas överleva tills den värsta tiden är över. Kommuner skall inte kreera krystade paket eller skrivbordslösningar med aktiviteter på sociala medier utan helt enkelt se till att det finns resurser.

Jag har jobbat med kulturevenemang i Sverige och Norden i 40 år och de kommuner som lyckas bäst är de, där politiker och tjänstemän i kommunen förstår sin roll i arbetet tillsammans med kulturskaparna och näringsidkare själva. Det gäller att arbeta målmedvetet och med bred politisk enighet våga satsa och ta långsiktiga beslut där man avsätter ordentligt med resurser. Det måste vara så smidigt som möjligt att driva och genomföra evenemang i kommunen som skapar nya destinationsanledningar till Sunne. Handeln i Sunne är under extrem press i dag, inte minst på grund av näthandeln, men kom då ihåg att när man besöker en ort handlar man inte på nätet, utan tar del av det utbud som finns på orten. Vill man behålla en levande handel så är det en avgörande faktor att man har många besökare i Sunne och dessa kommer endast om och när det sker något av intresse.

Visionen och målsättningen för Sunne borde vara att vi ska vara den bästa kultur och evenemangskommunen i Sverige. Nyligen tog Fryksdalens sparbank ett initiativ tillsammans med företagare om att avsätta en pott med pengar under paraplyet ”Event Sunne” där alla i kommunen som vill utveckla eller skapa nya evenemang i Sunne kan söka pengar. Ett extremt bra och nyskapande initiativ för att stimulera lokala kreativa aktörer, ett projekt där kommunen skulle kunna spela en stor och viktig roll genom att tillsätta resurser (läs pengar).

Detta är exakt vad som långsiktigt kan hjälpa till att utveckla Sunne som besöksort genom att stimulera och stötta kreativa näringsidkare inom alla områden.

Peter Besterman

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.