Hoppa till huvudinnehållet

Insändare: Ett politiskt lågvattenmärke

Publicerad:
"Vi ifrågasätter varför den politiska majoriteten i vår lilla kommun, efter valet 2018, ska ha två avlönade kommunalråd. De klarar inte, trots dubbelbemanningen, av att sköta kommunens ekonomi"
"Vi ifrågasätter varför den politiska majoriteten i vår lilla kommun, efter valet 2018, ska ha två avlönade kommunalråd. De klarar inte, trots dubbelbemanningen, av att sköta kommunens ekonomi" Foto: Åsa Eneljung

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Det står nu klart att Sunnes styrande politiska koalition, det vill säga Centern och Socialdemokraterna, anförda av Gunilla Ingemyr (C) och Tobias Eriksson, (S) har misslyckats med att hålla kommunens budget för 2019. Redan i början av detta år var det också uppenbart, att budgeten för 2020, inte kan hållas utan måste revideras. Den drevs som bekant igenom förra våren av Ingemyr och Eriksson utan att ge oss, det vill säga HS, KD, M, MP, SD och V någon insyn i budgetramarnas innehåll.

Den 28 maj i FB kritiserar Ingemyr och Eriksson, understödda av partikamrater, oppositionsrådet Henrik Frykberger och övriga oppositionen, för att vi inte har levererat några egna förslag till reviderad budget för 2020.

Att i FB anklaga Frykberger och även övriga i oppositionen, för att sakna handlingskraft och inte lägga egna budgetförslag, är kränkande. Fakta är som följer. C+S bjöd in oppositionen till ett informationsmöte om den reviderade budgeten den 18 maj. Vi ställdes då inför faktum, det vill säga reviderade budgetramar som C+S tagit fram med hjälp av kommunens förvaltning. Men man vägrade att ge oss detaljerad insyn i de nya ramarnas innehåll. Samma sak hände vid den så kallade budgetberedningen den 26 maj.

Vi ville veta vad som till exempel ingår i besparingskravet om 1,7 miljoner kronor för Samhällsbyggnad? Innebär det ytterligare nedskärningar av kulturskolans verksamheter? Vad blir följden av att Vård och Omsorg inte föreslås få ett ekonomiskt tillskott, trots att prognoserna redan i februari tydde på underskott på några miljoner? Vilka personalnedskärningar är aktuella? Finns konsekvensanalyser och så vidare?

Ingemyr och Eriksson, har under de två budgetmötena, hävdat att oppositionen får den begärda informationen först när de olika förvaltningscheferna har förankrat majoritetens reviderade budget hos de fackliga organisationerna. Men, då är det ju för sent för oppositionen att komma med egna konstruktiva budgetförslag. Förhandlingarna med facket har ännu ej genomförts och budgeten ska antas av kommunstyrelsen den 2 juni.

Man har med andra ord. tagit ifrån oppositionen möjligheten att i tid ta fram egna budgetförslag baserade på fakta. Detta har inte bara påtalats vid budget-mötena utan också av Henrik Frykberger och Björn Gillberg vid senaste mötet med Allmänna Utskottet. Frykberger har därefter i FB den 21 maj, med all rätt, kritiserat C+S för, att man stänger oppositionen ute från insyn i föreslagna budgetramar och använder oppositionen som rundningsmärke.

Ingemyrs och Erikssons påstående i FB, att Frykberger som oppositionsråd ”har full tillgång till kommunens tjänstemän för att inhämta den information som behövs för att lägga fram egna förslag” är lögn. Att dessutom fråga efter hans ”handlingskraft utifrån den tid du är avlönad av skattebetalarna” är ett oacceptabelt personangrepp och ett politiskt lågvattenmärke.

Frykberger uppbär ett arvode på 23 135 kronor per månad att jämföra med Tobias Erikssons respektive Gunilla Ingemyrs månadslön om vardera 43 375 kronor. Frykberger har tveklöst gjort rätt för sitt arvode. Vi i oppositionen uppskattar hans insatser för Sunne kommun både i de politiska församlingarna och som oppositionsråd.

Men vi ifrågasätter varför den politiska majoriteten i vår lilla kommun, efter valet 2018, ska ha två avlönade kommunalråd. De klarar inte, trots dubbelbemanningen, av att sköta kommunens ekonomi.

Björn Gillberg (HS), Rolf Örnborg (KD), Fredrik Andersson (M), Eva Hallström (MP), Margaretha Geeske Den Hollander (SD) och Lars-Gunnar Johnson (V)

Artikeltaggar

Björn GillbergBudgetarEva HallströmGunilla IngemyrHenrik FrykbergerInsändareLars-Gunnar JohnsonRolf ÖrnborgSunneSunne kommunTobias Eriksson